• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Aneks školskog programa

 OŠ“SVETOZAR MARKOVIĆ“ BRODAREVO

 

ANEX

ŠKOLSKOG PROGRAMA OD  1. DO  8. RAZREDA

ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU

 

Brodarevo,2016.

 

Anex Školskog programa je pripremljen na osnovu članova  69, 72, 76, 80 i 81.  Zakona o osnovama sistema  obrazovanja i vaspitanja i članova  23, 27 i 28. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i 74. Statuta škole, Osnovna škola „Svetozar Marković“ u Brodarevu, donela je

 

ANEX

ŠKOLSKOG PROGRAMA OD 1. DO  8. RAZREDA

ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU

 

 Donosi  se na osnovu  Zakona i opštim aktom škole,  kao i na osnovu  zaključaka Nastavničkog veća i Školskog odbora od 28.06.2016.godine, a nakon utvrđivanja broja odeljenja i izmena u operativnim programima posebnih programa.

Na strani 7. Školskog programa, u poglavlju 4 FOND ČASOVA ZA SVAKI RAZRED –  menja se fond časova 2,3,4,5,6 i 7 razred.

Na strani 8. u poglavlju 5 FOND ČASOVA ZA SVAKI PREDMET a) i menjaju tabele za  2, 3, 4, 5, 6 i 7,  tako da ih čine sledeći podaci o predmetima, nedeljnom i godišnjem fondu časova i broju odeljenja.

Godišnji fond u 2. razredu iznosi: 720-792 časova obaveznih nastavnih predmeta, 36 časova obaveznih izbornih nastavnih premeta, 36 časova izbornih nastavnih predmeta i 108 časova ostalih oblika obrazovnog rada, što je ukupno 900 -972 časa. U školi se ostvaruje program u 8 odeljenja i godišnji fond iznosi 7.200 -7.776 časova.

Godišnji fond u 3. razredu iznosi: 720-828 časova obaveznih nastavnih predmeta, 36 časova  obaveznih izbornih nastavnih predmeta, 36 časova izbornih nastavnih predmeta i 108 časova ostalih oblika obrazovnog rada, što iznosi ukupno 900-1.008 časa. Program 3. razreda se ostvaruje u 8 odeljenja, pa je ukupan godišnji fond 7.200-8.064 časa.

Godišnji fond u 4. razredu iznosi: 720 časova obaveznih nastavnih predmeta, 36 časova obaveznih izbornih nastavnih predmeta, 36 izbornih nastavnih predmeta i 144 časa ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada, što ukupno iznosi 936 časova. U školi se program 4. razreda ostvaruje u 7 odeljenja, pa je ukupan godišnji fond 6.5529 časova.

Godišnji fond u 5. razredu iznosi: 828 časova obaveznih nastavnih predmeta, 144 časa obaveznih izbornih nastavnih predmeta, 36 časova izbornih nastavnih predmeta i 144 ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada, što ukupno iznosi 1.152 časa. U školi se program 5. razreda realizuje u 3 odeljenja, pa je godišnji fond 3.780 časova.

Godišnji fond u 6. razredu iznosi: 900 časova obaveznih nastavnih predmeta, 144 časa obaveznih izbornih nastavnih predmeta, 36 časova izbornih nastavnih predmeta, 144 časova ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada, što ukupno iznosi 1.224 časa. U školi se program 6. razreda ostvaruje u 3 odeljenja, pa je godišnji fond 3.672 časova.

Godišnji fond u 7. razredu iznosi: 936 časova obaveznih nastavnih predmeta, 144 časa obaveznih izbornih nastavnih predmeta, 36 časova izbornih nastavnih predmeta i 144 ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada, što ukupno iznosi 1.260 časova. U školi se program 7. razreda realizuje u 3 odeljenja, pa je godišnji fond 3.780 časova.

 a)  GODIŠNJI FOND ČASOVA ZA  II   RAZRED PO PREDMETIMA

R.br.

A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Srpski jezik

5

180

8

1.440

2.

Bosanski jezik(jezik nacinalne manjine)

5

180

 

1.440

3.

Srpski jezik kao nematernji

2

72

 

576

4.

Matematika

5

180

 

1.440

5.

Svet oko nas

2

72

 

576

6.

Likovna kultura

2

72

 

576

7.

Muzička kultura

1

36

 

288

8.

Fizičko vaspitanje

3

108

 

864

9.

Engleski jezik

2

72

 

576

 

UKUPNO A

20+2

720-792

8

5.760-6.336

R.br.

B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Verska nas./Građansko vas.

1

36

8

288

R.br.

V) Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čuvari prirode /Od igrač.do rač.

1

36

8

288

R.br.

G) Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čas odeljenskog starešine

1

36

8

288

2.

Dopunska nastava

1

36

 

288

3.

Slobodne aktivnosti

1

36

 

288

 

UKUPNO G

3

108

 

288

 

UKUPNO A+B+V+G

25+2

900-972

8

7.200-7.776

 b)  GODIŠNJI FOND ČASOVA ZA  III   RAZRED PO PREDMETIMA

R.br.

A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Srpski jezik

5

180

8

1.440

2.

Bosanski jezik(jezik nacinalne manjine)

5

180

 

1.440

3.

Srpski jezik kao nematernji

3

108

 

864

4.

Matematika

5

180

 

1.440

5.

Priroda i društvo

2

72

 

  576

6.

Likovna kultura

2

72

 

  576

7.

Muzička kultura

1

36

 

  288

8.

Fizičko vaspitanje

3

108

 

  864

9.

Engleski jezik

2

72

 

  576

 

UKUPNO A

20+3

720-828

 

5.760-6.624

R.br.

B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Verska nas./Građansko vas.

1

36

8

288

R.br.

V) Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čuvari prirode /Od igrač.do rač.

1

36

 

288

R.br.

G) Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čas odeljenskog starešine

1

36

8

288

2.

Dopunska nastava

1

36

 

288

3.

Slobodne aktivnosti

1

36

 

288

 

UKUPNO G

3

108

 

864

 

UKUPNO A+B+V+G

25+3

900-1008

 

7.200-8.064

v)  GODIŠNJI FOND ČASOVA ZA  IV   RAZRED PO PREDMETIMA

R.br.

A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Srpski jezik

5

180

7

1.260

2.

Matematika

5

180

 

1.260

3.

Priroda i društvo

2

72

 

  504

4.

Likovna kultura

2

72

 

  504

5.

Muzička kultura

1

36

 

  252

6.

Fizičko vaspitanje

3

108

 

  756

7.

Engleski jezik

2

72

 

  504

 

UKUPNO A

20

720

7

5.040

R.br.

B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Verska nas./Građansko vas.

1

36

7

250

R.br.

V) Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čuvari prirode /Od igrač.do rač.

1

36

7

252

R.br.

G) Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čas odeljenskog starešine

1

36

7

252

2.

Dopunska nastava

1

36

 

252

3.

Slobodne aktivnosti

1

36

 

252

4.

Dodatna nastava

1

36

 

252

 

UKUPNO G

4

144

 

1.008

 

UKUPNO A+B+V+G

26

936

7

6.552

g)  GODIŠNJI FOND ČASOVA ZA  V   RAZRED PO PREDMETIMA

R.br.

A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Srpski jezik

5

180

3

540

2.

Engleski jezik

2

72

 

216

3.

Likovna kultura

2

72

 

216

4.

Muzička kultura

2

72

 

216

5.

Istorija

1

36

 

108

6.

Geografija

1

36

 

108

7.

Matematika

4

144

 

432

8.

Biologija

2

72

 

216

9.

TIO

2

72

 

216

10.

Fizičko vaspitanje

2

72

 

216

 

UKUPNO A

23

828

3

2.484

R.br.

B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Verska nas./Građansko vas.

1

36

3

108

2.

Ruski jezik

2

72

 

216

3.

Fizičko vaspitanje-izabrani sport

1

36

 

108

 

UKUPNO B

4

144

3

432

R.br.

V) Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Informatika i računarstvo

1

36

3

108

R.br.

G) Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čas odeljenskog starešine

1

36

3

108

2.

Dopunska nastava

1

36

 

108

3.

Slobodne aktivnosti

1

36

 

108

4.

Dodatna nastava

1

36

 

108

 

UKUPNO G

4

144

 

324

 

UKUPNO A+B+V+G

32

1.152

3

3.456 

g)  GODIŠNJI FOND ČASOVA ZA  VI   RAZRED PO PREDMETIMA

R.br.

A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Srpski jezik

4

144

4

576

2.

Engleski jezik

2

72

 

288

3.

Likovna kultura

1

36

 

144

4.

Muzička kultura

2

72

 

288

5.

Istorija

2

72

 

288

6.

Geografija

2

72

 

288

7.

Fizika

2

72

 

288

8.

Matematika

4

144

 

576

9.

Biologija

2

72

 

288

10.

TIO

2

72

 

288

11.

Fizičko vaspitanje

2

72

 

288

 

UKUPNO A

25

900

 

3.600

R.br.

B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Verska nas./Građansko vas.

1

36

4

144

2.

Ruski jezik

2

72

 

288

3.

Fizičko vaspitanje-izabrani sport

1

36

 

144

 

UKUPNO B

4

144

4

576

R.br.

V) Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Informatika i računarstvo

1

36

4

144

R.br.

G) Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čas odeljenskog starešine

1

36

4

144

2.

Dopunska nastava

1

36

 

144

3.

Slobodne aktivnosti

1

36

 

144

4.

Dodatna nastava

1

36

 

144

 

UKUPNO G

4

144

 

576

 

UKUPNO A+B+V+G

32

1.224

4

4.896 

đ)  GODIŠNJI FOND ČASOVA ZA  VII   RAZRED PO PREDMETIMA

R.br.

A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Srpski jezik

4

144

3

432

2.

Engleski jezik

2

72

 

216

3.

Likovna kultura

1

36

 

108

4.

Muzička kultura

1

36

 

108

5.

Istorija

2

72

 

216

6.

Geografija

2

72

 

216

7.

Fizika

2

72

 

216

8.

Matematika

4

144

 

432

9.

Biologija

2

72

 

216

10.

Hemija

2

72

 

216

11.

Tehničko i informatičko obrazov.

2

72

 

216

12.

Fizičko vaspitanje

2

72

 

216

 

UKUPNO A

26

936

3

2.808

R.br.

B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Verska nas./Građansko vas.

1

36

 

108

2.

Ruski jezik

2

72

 

216

3.

Fizičko vaspitanje-izabrani sport

1

36

 

108

 

UKUPNO B

4

144

3

432

R.br.

V) Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Informatika i računarstvo

1

36

 

108

 

UKUPNO V

1

36

 

108

 

UKUPNO A + B + V

31

1.116

3

3.348

R.br.

G) Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada

Nedeljni fond časova

Godišnji fond časova po predmetima

Broj odeljenja

Ukupan godišnji fond časova

1.

Čas odeljenskog starešine

1

36

3

108

2.

Dopunska nastava

1

36

 

108

3.

Slobodne aktivnosti

1

36

 

108

4.

Dodatna nastava

1

36

 

108

 

UKUPNO G

4

144

 

432

 

UKUPNO A+B+V+G

35

1.260

3

3.780

 

Anex Školskog programa pripremljen je  u skladu sa Zakonom i opštim aktom škole, a sadrži i sledeće :

PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI

Škola je donela Program kulturnih aktivnosti škole koji je sastavni deo Školskog programa, na osnovu članova 27. i 39.  Zakona o osnovnoj školi (Sl.gl.55/13.). Ovim  je planirano donošenje Operativnog plana aktivnosti  za realizaciju navedenog Programa.

OPERATIVNI PLAN

 PROGRAMA KULTURNIH AKTIVNOSTI

R.BR.

NAZIV AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

NOSIOCI AKTIVNOSTI

VREME REALIZACIJE

1.

Upoznavanje nastavnika sa Programom kulturnih aktivnosti

Informisanje na Nastavničkom veću

Pedagog, direktor škole

Septembar 

2.

Organizacija Jesenjeg krosa u školskoj 2016/2017.

Kros

Odeljenjske starešine, učenici

Oktobar

3.

Obeležavanje Dečije nedelje

Kulturno – zabavni program za učenike

Učenička organizacija,rukovodioci sekcija

Oktobar

4.

Prijem prvaka u Dečiji savez 

Zasađivanje „drva generacije“, kulturno – zabavni program za učenike

Aktiv učitelja 1.razreda, učenici, učenička organizacija

Oktobar

5.

 

Proslava Dana škole

Kulturno – zabavni program za učenike, roditelje,predstavnike ŠO, lokalne samouprave, mesne zajednice, izložba, školski konkurs

Rukovodioci sekcija, učeničke organizacije, direktor, pom.direktora, pedagog

Oktobar

6.

Dan prosvetnih radnika

Kulturno – zabavni program za učenike u IO Komaran

IO Komaran, nastavnici i učenici

Novembar

7.

Obeležavanje 11. novembra – Dana primirja u I Svetskom ratu

Saopštenje za učenike i zaposlene

Stručno veće za istoriju

Novembar

8.

Učešće na muzičkom festivalu na „Bum fest 2016“

Međuopštinsko takmičenje učenika  u pevanju

Nastavnik muzičke kulture

Decembar

9.

Proslava Nove godine 2017.

Kulturno – zabavni program za učenike i roditelje

Rukovodioci sekcija

Decembar

10.

Proslava Dana duhovnosti - Savindana

Kulturno – zabavni program za učenike, roditelje,predstavnike ŠO, LS, mesne zajednice,izložba, školski konkurs, sportski susreti učenika

Rukovodioci sekcija, direktor, pomoćnik direktora i stručni saradnici

Januar

11.

Organizacija školskih takmičenja učenika 2016/2017.

Školska takmičenja

Stručna veća i aktivi, učitelji predmetni nastavnici

Februar 

12.

Obeležavanje Dana državnosti

Saopštenje za učenike i zaposlene

Stručno veće za istoriju

Februar

13.

Obeležavanje 8. marta – Dana žena

Kulturno – zabavni programi na nivou odeljenja

Odeljenjske starešine

Mart

14.

Učešće  na „Dečurlijadi 2017.“

Međuopštinsko takmičenje učenika u znanju i sportu

Rukovodioci sekcija

April

15.

Međuodeljenjsko takmičenje učenika

Takmičenje učenika u scenskom nastup

Odeljenjske starešine, rukovodioci sekcija

April

16.

Obeležavanje 9. maja – Dana pobede na fašizmu

Saopštenje za učenike i zaposlene

Stručno veće za istoriju

Maj

17.

Pesnički susreti „Na pola puta“

Pesnički izraz učenika,susreti pesnika i učenika

Rukovodioci  recitatorske sekcije

Maj

18.

Poseta muzeja, Doma kulture i kulturno – istorjskih spomenika u Prijepolju

Izlet učenika 1.razreda

Odeljenjske starešine 1.razreda

Jun

19.

Završna svečanost na nivou razreda

Kulturno – zabavni program za učenike i roditelje

Odeljenjske starešine

Jun

20.

Svečana dodela diploma u školskoj 2016/2017.

Kulturno – zabavni program za učenike, roditelje,predstavnike ŠO, LS, mesne zajednice

Rukovodioci sekcija, stručni saradnici, direktor, pomoćnik direktora

Jun

21.

Mala matura

Matursko veče za učenike 8. razreda

Odeljenjske starešine 8.razreda

Jun

  

PROGAM ŠKOLSKOG SPORTA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI,

Cilj i zadaci

              Cilj školskog sporta i sportskih aktivnosti je da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima,u povezanosti  sa ostalim vaspitno obrazovnim područjima, doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnim, afektivnom, motoričkom) razvoju motoričkih sposobnosti, sticanju, usvrsvanju i primeni motoričkih umenja, navika i neophodnih teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada .

Opšti operativni zadaci

-                      podsticanje rasta i razvoja i uticanje na pravilno držanje tela;

-                      razvoj i usavršavanje motoričkih sposobnosti ;

-                      sticanje motoričkih umenja  koja su, kao sadržaji, utvrđeni programom fizičkog vaspitanja i sticanje teorijskih znanja neophodih za njihovo usvajanje;

-                      usvajanje znanja radi razumevanja značaja i suštine fizičkog vaspitanja definisanih ciljem ovog vaspitno-obrazovnog područja

-                      formiranje moralno-voljnjih kvaliteta ličnosti;

-                      osposobljavanje učenika da stečena umenja , znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada .

Posebni operativni zadaci

-                      razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, prvenstveno  gipkosti, brzine i koordinacije;

-                      sticanje i usavršavanje motorčkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja;

-                      primena stečenih znanja, umenja i navika u složenijim uslovima ( kroz igru, takmičenja i sl. ) ;

-                      estetsko izražavanje pokretom i doživljavanje estetskih vrednosti;

Ogranizacioni oblici rada

              Cilj školskog sporata i s.a. ostvaruje se putem sledećih organizacionih oblika rada :

-                      časova fizičkog vaspitanja ;

-                      korektivnog, pedagoškog rada;

-                      slobodnih aktivnosti;

-                      kroseva;

-                      logorovanja;

-                      zimovanja;

-                      sportskih aktivnosti od značaja ѕa drusštvenu sredinu ;

-                      školskih i drugih sportskih takmičnja:

-                      priredbi i drugih društvenih aktivnosti škole na planu fizičke kulture .

SADRŽAJ PROGRAMA

Aktivnosti

Vreme

Realizator(i)

Školski turniri

·  Turnir u malom fudbalu

·  Turnir u odbojci

·  Turnir u košarci

·  Turnir u „između dve vatre“

·  Utakmica pobedničke i ekipe roditelja

tokom školske godine

-  Stručno veće fizičkog vaspitanja

-  Stručno veće razredne nastave

-  Savet roditelja

Promocija sporta, takmičenja i fer-pleja

·  Izrada panoa o aktuelnim sportskim takmičenjima (Olimpijske igre, svetska/evropska prvenstva) s informacijama, rekordima, slikama...

·  Izrada panoa o pojedinim sportovima Izrada panoa o sportistima izuzetnih kvaliteta

u skladu s aktuelnim događajima

-  Učenički parlament

-  Sportske sekcije

Igre na snegu

·  Pravljenje Sneška Belića

·  Grudvanje na distanci

·  Fudbal na snegu

decembar-januar

(kada ima snega)

-  Stručno veće fizičkog vaspitanja

-  Stručno veće razredne nastave

Prevencija deformiteta

·  Predavanje za učenike

·  Izrada panoa o deformitetima tela i posledicama fizičke neaktivnosti

·  Predavanja/panoi s uputstvima za pravilno vežbanje

·  Korektivna gimnastika za učenike u produženom boravku

prvo tromesečje

-  Stručno veće fizičkog vaspitanja

-  Školski lekar

-  Savet roditelja

Nedelja školskog sporta

·  Sportska takmičenja (mali fudbal, odbojka, košarka, rukomet, između dve vatre...)

·  „Igre bez granica“

·  Utakmice učenika i roditelja, učenika i nastavnika

·  Kros RTS-a

·  Gostovanje istaknutih sportista

·  Javni čas fizičkog vaspitanja

·  Čas odeljenjske zajednice o značaju sporta i fizičke aktivnosti

·  Izrada panoa i materijala za sajt škole o održanim takmičenjima i pobednicima

novembar

maj

-  Stručno veće fizičkog vaspitanja

-  Stručno veće razredne nastave

-  Savet roditelja

 

PROGRAMA ZAŠTITE UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Škola je donela Program za zaštitu dece/učenika/ od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koji je sastavni deo Godišnjeg plana rada škole i Školskog programa. Ovim  je planirano donošenje Operativnog plana aktivnosti i mera za realizaciju navedenog Programa. Na osnovu upustava iz Posebnog protokola za zaštitu dece/učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno – vaspitnim ustanovama i Priručnika za primenu posebnog protokola za zaštitu dece/učenika/ od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno – vaspitnim ustanovama, Škola je donela 

PLAN MERA I AKTIVNOSTI ZA ZAŠTITU DECE / UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

R.BR.

NAZIV AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

NOSIOCI AKTIVNOSTI

SARADNICI

VREME REALIZACIJE

1.

Informisanje nastavnika o Programu za zaštitu dece/učenika/ od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Informisanje na stručnom organu

Direktor škole, Pedagog,psiholog

 

Septembar

2.

Informisanje roditelja i učenika o Programom za zaštitu dece/učenika/ od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Roditeljski sastanak, čas odeljenskog starešinstva

Odeljeske starešine

Direktor, pomoćnik direktora, pedagog

Septembar

3.

Edukacija učenika na temu“Dobro došao đače prvače!“

Predavanje za učenike 1.razreda

Odeljeske starešine

MUP-a

Septembar

4.

Edukacija učenika na temu“Sprečimo vršnjačko nasilje“

Predavanje za učenike 5. razreda

Odeljenjske starešine

Predstavnici   MUP a

Oktobar

5.

Razvijanje kulture ponašanja i dijaloga -(TOP lista najlepših postupaka)

Na nivou odeljenja, škole

Odeljenske starešine, učenički parlament

Direktor, pomoćnik direktora,Pedagog, psiholog

Od IX –V meseca

6.

Edukacija učenika na temu“U začaranom krugu droge i alkohola“i Bezbedno učešće dece u saobraćaju“

Predavanje za učenike 5. razreda

Odeljenjske starešine

Predstavnici   MUP a 

Oktobar

7.

Pravilni načini da se odgovori na prekršaj ili povredu

Radionica

Nastavnici građanskog vaspitanja i učenički parlament

Direktor, Školski tim

Februar

8.

Dečurlijada 2017.

Međuopštinsko takmičenje učenika u znanju i sportu

Zaduženi nastavnici, odeljenjske zajednice

Pedaog, psiholog

April

9.

Edukacija roditelja na temu“Nasilje među učenicama“

Predavanje za Savet roditelja

Pedagog - psiholog

Školski tim

April

10.

Međuodeljnjsko takmičenje

Takmičenje učenika u scenskom nastupu

Učenički parlament, zaduženi nastavnici

Pedagog, psiholog

April

11.

Sportsko takmičenje za učenike viših razreda

Turnir u malom fudbalu

Nastavnici fizičkog vaspitanja, učenici

Pomoćnik direktora

April

12.

Takmičenja u glumi i pevanju

Međuodeljenska takmičenja

Zaduženi nastavnici, odeljenske zajednice

Pedagog

April

13.

Praćenje bezbednosti boravka učenika u školskim objektima i dvorištu

Kontrola, praćenje, informisanje

Uprava škole

Odeljenske starešine, Školski tim

U toku školske godine

14.

Identifikovanje nosilaca nasilja, zlostvaljanja i zanemarivanja učenika

Informisanje, saznanje, otkrivanje

Odeljenske starešine, Školski tim, radnici škole, roditelji

Školski policajac, Centar za socijalni rad

U toku školske godine

15.

Prekidanje nasilja i ublažavanje posledica

Vaspitno – pedagoške mere, savetodavni razgovori

Školski tim, direktor, pomoćnik direktora

Odeljenske starešine, Centar za socijalni rad, školski policajac

U toku školske godine

16.

Savetodavni rad sa učenicima nosiocima nasilja

Rad sa učenicima

Školski tim , direktor

Odeljenjse starešine, roditelji

Po potrebi

 

7.4.PROGRAM PROFESINALNE ORIJENTACIJE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju realizuje projekat – Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu.

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema i programa profesionalne orijentacije za mlade na prelazu između osnovne u srednju školu.

Osnovni cilj programa profesionalne orijentacije je podsticanje razvoja ličnosti učenika/ca  da donesu i sprovedu promišljenu, valjanu i samostalnu odluku o izboru škole i zanimanja. Aktivnosti koje se ostvaruju u radionicama sa učenicima/cama omogućavaju da primereno uzrastu, izgrade saznanja, razviju umenja, sposobnosti i vrednosti koje će biti osnova za samostalno, odgovorno i valjano odlučivanje o izboru škole i zanimanja.Program čini 5 modula:

1. samospoznaja - prepoznavanje sopstvenih potencijala

2. informisanje o zanimanju i karijeri

3. upoznavanje sa putevima obrazovanja - mrežom škola

4. realni susreti sa svetom rada - realni susreti sa svetom rada i predstavnicima pojedinih zanimanja

5. donošenje odluke o izboru škole i zanimanja

Opšti zadaci u radu na profesionalnoj orijentaciji
1.      Upoznavanje, praćenje i podsticanje razvoja individualnih karakteristika učenika značajnih za usmeravanje njihovog profesionalnog razoja i njihovo podsticanje da sami svesno doprinose sopstvenom profesionalnom razvoju.
2.      Upoznavanje učenika sa zanimanjima, sistemom srednjeg obrazovanja i osposobljavanja za samostalno prikupljanje podataka.
3.      Formiranje pravilnih stavova prema radu.
4.      Podsticanje učenika na ispitivačko ponašanje prema sebi i radu.
5.      Osposobljavanje učenika za planiranje svog profesionalnog razoja i donošenja realnih i zrelih odluka u vezi sa izborom zanimanja i pravcima stručnog osposobljavanja.
6.      Uspostavljanje saradnje sa roditeljima i njihovo osposobljavanje za pružanje pomoći deci u podsticanju i usmeravanju njihovog profesionalnog razoja.
Ostvarivanje Programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi obavlja se kroz sledeće oblike rada:
a) sve oblike nastavnih aktivnosti (redovna, dopunska, dodatna nastava, časovi odeljenske zajednice, slobodne aktivnosti itd.)
b) posebne oblike rada 
-  ispitivanje sposobnosti učenika osmog razreda testom KOG – 3 (ukoliko dozvoli vremenska dinamika) i  testom profesionalnih interesovanja TPI -  profesionalno informisanje (predavanja, video prezentacije, izložbe, marketinški materijal itd.)
-  saradnja sa Gimnazijama, Srednjim stručnim školama i drugim društvenim činiocima

- realni susreti, radionice 

OSNOVNA ŠKOLA ’’SVETOZAR MARKOVIĆ’’ BRODAREVO - PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE ZA 6, 7. i 8. RAZRED ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

NAZIV RADIONICE

PREDMET

VREME

REALIZATOR

1. Predstavljanje programa i podfolija za učenike

ČOS-8.razred

1 čas

Tim i odeljenske starešine

2. PO i dogovarenje o načinu rada

ČOS-8.razred

2 čas

Tim i odeljenske starešine

3. U svetu interesovanja. Grafikon interesovanja

Građansko vaspitanje

21 i 22 čas

Nastavnik građanskog v.

4. Samospoznaja - autoportret

Likovna kultura

decembar

Nastavnik likovne kulture

5. U svetu vrlina i vrednosti

ČOS-8.razred

oktobar

Odeljenski starešina

6. Obrazovni profili u srednjim školama

ČOS-6,7. i 8.razred

30 čas

Odeljenski starešina

7. Mreža srednjih škola

Informatika

maj

Nastavnik informatike

8. Opis zanimanja pomoću mape uma. Orjentacija stvara jasnu sliku.

Građansko vaspitanje

maj VII

Nastavnik građanskog v.

9. Kriterijum za izbor škole. Izbor zanimanja i prihoda.

ČOS-6,7. i 8.razred

oktobar

Odeljenski starešina

10. Kakav sam na prvi pogled

Srpski jezik

februar

Nastavnik srpskog jezika

11. Moja očekivanja

Likovna kultura

februar

Nastavnik likovne kulture

12. Putevi obrazovanja i karijere, kuda posle OŠ

Informatika

april

Nastavnik informatike

13. Putevi obrazovanja i karijere, kuda posle OŠ

Roditeljski sastanak

III kl.period

Odeljenski starešina

14. Priprema i sprovođenje intervjua

Srpski jezik

maj

Nastavnik srpskog jezika

15. U svetu veština i sposobnosti

ČOS-6,7. i 8.razred

29 čas

Odeljenski starešina

16. Priprema za realne susrete

ČOS-8.razred

32 čas

Odeljenski starešina

17. Realizacija realnih susreta.

ČOS-8.razred

33 čas

Odeljenski starešina

18. Obuka za konkurisanje

Srpski jezik

jun

Nastavnik srpskog jezika

19. Na razgovoru u preduzeću

Građansko vaspitanje

maj

Nastavnik građanskog v.

20. Moja odluka o SŠ i zanimanju

ČOS-8.razred

30 čas

Odeljenski  starešina

21. Poseta ustanovama, SŠ i preduzećima

Građansko vaspitanje

maj

Nastavnik građanskog v.

22. Priprema susreta sa ekspertima u našoj školi

Građansko vaspitanje

maj

Nastavnik građanskog v.

22. Eksperti u našoj školi

Građansko vaspitanje

maj

Nastavnik građanskog v.

23. Slika savremenog sveta rada i ključne kompetecije za zanimanje

Informatika

april

Nastavnik informatike

24. Moja očekivanja

Roditeljski sastanak

polugodište

Odeljenski starešina

25. Prikupljanje i način obrade informacija o školama i zanimanjima

Informatika

maj

Nastavnik informatike

26. Kriterijum za izbor srednje škole i zanimanja

ČOS-6,7. i 8.razred

32 čas

Odeljenski starešina

27. Kakav sam u timu

Građansko vaspitanje

4 čas

Nastavnik građanskog v.

28. Put sposobnosti

Građansko vaspitanje

decembar

Nastavnik građanskog v.

29. Zahtevi zanimanja - sposobnosti i kontraindikacije

ČOS-6,7. i 8.razred

32 čas

Odeljenski starešina

30. O stereotipima. Ispitivanje stavova

Građansko vaspitanje

23 čas

Nastavnik građanskog v.

PLANA IMPLEMENTACIJE PROGRAMA PO  ZA OŠ «Svetozar Marković« Brodarevo

Zadaci

Aktivnosti

Nosioci

aktivnosti

Metode i tehnike

rada

Vreme

Izvori dokaza

Očekivani

rezultati

Formiranje školskog tima za PO

Verifikacija za PO na nastavničkom veću

Nastavnicko vece

 

Glasanje i odlučivanje

Avgest  2016.

Zapisnik sa sednice Nastavničkog veća

U školi postoji tim za PO verifikovan na nastavničkom veću a čine ga stručni saradnik/ci i nastavnik/ci

Osnaživanje kapaciteta škole za PO

Prisustvo bazičnoj obuci za PO

Školski tim za PO

seminar

Prvo polugodište

Materijal sa seminara,

Priručnici za PO

Spisak učesnika

Školski tim je obučen za realizaciju programa PO

Informisanje i promocija projekta PO i dobijanje saglasnosti organa škole

Informisanje o projektu:

- Nastavničkog veća

- Saveta roditelja

- Školskog odbora

- Odeljenjske zajednice 7. i 8. razreda

- Učeničkog parlamenta

 

TIM za PO, direktor,

Školski organi

 

Pretentacija

Izlaganje

Razmena iskustava

 

  Septembar 2016.

Zapisnici sa sednica Nastavničkog veća, Školskog odbora, Saveta roditelja i Učeničkog parlamenta

 

Svi akteri  informisani, saglasni i učestvuju u realizaciji projekta

 

Postoji pisana saglasnost stručnih i upravnih organa škole za učešće u projektu i evidencija je dostupna.

 

 

Ankete saglasnosti roditelja za učešće učenika u programu dostupne.

Odluka i saglasnost organa škole za učešće u projektu

 

TIM za PO Direktor, školski organi,

OS 8.razreda

odlučivanje

Zapisnici sa sastanka, izveštaji

Anketiranje učenika 7. i 8.razreda i obrada rezultata ankete

TIM za PO

OS 8.razreda

ankete

Planiranje rada i  implementacije programa PO

Školski tim za PO bira model implementacije i kreira akcioni plan implementacije PO u saradnji sa razrednim većem  8. razreda

 

 

 

Školski tim za PO

 

 

 

Plan akcije

 

 

 

  Septembar 2016.

Akcioni plan implementacije programa PO.

Zapisnik sa sastanka tima

 

Školski tim je izabrao model  implementacije programa PO u skladu sa najboljim mogućnostima škole (integrisano u nastavne predmete i radionice) i kreirao akcioni plan za implementaciju programa PO

Informisanje i usvajanje modela implementacije PO

Tim za PO informiše nastavničko veće o odluci za PO i dogovorenom planu implementacije

Školski tim za PO

Nastavnicko vece

Prezentacija

Izlaganje

Septembar 2016.

Zapisnik sa sednice nastavničkog veća

Kolektiv škole upoznat je sa programom PO i saglasan je sa planom implementacije programa PO

Izmene i dopune školskih dokumenata

Izrada Godišnjeg plana rada škole i akcionog planom implementacije programa PO

Školski tim za PO

Direktor

Pedagog

Izrad dokumenata

Septembar 2016.

GPRŠ,

Akcioni plan implementacije

Plan rada OŠ

Godišnji plana rada škole sadrži plan PO i akcioni plan implementacije projekta

 

Obezbedjivanje uslova za realizaciju radionica sa učenicima/cama

Kreiranje rasporeda realizacija radionica sa učenicima/cama

Naručivanje portfolia

Informisanje OS 7.i 8. razreda

Informisanje OZ 7.i 8. razreda

Informisanje roditelja

 

 

Školski tim za PO

OS  7. i 8. razreda

 

 

Radionice

Prezentacija

       Matr 2017.

Raspored realizacije radionica, zapisnika sa roditeljskog sastanka

 

 

Roditelji učenika informisani o PO programu i načinu realizacije

 

 

Implementacija programa PO

Realizacija radionica sa učenicima/cama 8. razreda

Školski tim za PO,

Predmetni nastavnici

 

radionice

Od marta do juna   2017.

Spisak učesnika, produkti sa radionica, portfolio učenika/ca

Učenici/ce  8. razreda prošlisu kroz radionice programa PO

Realizacija radionice sa roditeljima učenika/ca 8. razreda

Školski tim za PO

OS  8. razreda

radionica

Roditeljski sastanak u martu,  2017.

 

Spisak učesnika, produkti sa radionica,

Roditelji učenika/ca 8. razreda su uključeni u realizaciju programa PO i stiču znanja i veštine za podršku deci u izboru zanimanja i škole

Organizovanje akcija iz oblasti PO:eksperti u školi, PO na sajtu škole,posete srednjim školama, poseta NSZ, kancelarija za mlade, individualni razgovori sa učenike kojima treba dodatna pomoć oko izbora zanimanja

 

 

Školski tim za PO

OS 8.razreda

 

 

 

Posete,

manifestacije

 

 

Od marta do juna 2017.

 

Spisak učesnika, produkti, scenario, pozivnice, plakati, izveštaj, fotografije

 

 

Promocija škole u oblasti PO

Izgradnja mreže partnera u projektu kroz uključivanje različitih učesnika

 

Realizacija realnih susreta kroz raspitivanje u preduzeću/školi i isprobavanje prakse

 

Školski tim za PO

OS 8. razreda

Direktor

 

Kontakti sa preduzećima, raspitivanje i poseta

 

Od aprila do juna 2017.

Spisak učesnika, produkti, portfolio, zapisnici sa razgovora, scenario,  izveštaj, fotografije

Promocija škole u oblasti realnih susreta

Izgradnja mreže partnera u projektu kroz uključivanje različitih učesnika

Uspostavljanje mehanizama i procedura za realne susrete

 

 

 

 

Uspostavljanje mreže škola PO

 

Saradnja sa drugim OŠ u realizaciji aktivnosti iz projekta i mentorskim školama

 

 

Školski tim za PO

 

Komunikacija putem sastanaka i elektronskim putem

 

Od marta do juna 2017.

 

Spisak učesnika, produkti, izveštaj, fotografije

 

 

Promocija škole i postignuća kroz saradnju sa drugim OŠ iz projekta u opštini i regionu, Regionalnim centrom, Školskom upravom i Kancelarijo za mlade

Saradnja sa Regionalnim centrom za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, Školskom upravom u realizaciji aktivnosti iz projekta i Kancelarijo za mlade

 

Školski tim za PO

 

 

Obuka, Prezentacija

Izlaganje

 

Od marta do juna 2017.

 

Spisak učesnika, produkti, agenda,  zapisnici, scenario,  izveštaj,fotografije

 

Podrška u implementaciji projekta

 

Saradnja sa voditeljem/mentorom

 

Školski tim za PO

GIZ BOSS

 

Sastanak, poseta

 

Od marta do juna 2017.

 

Zapisnici o posetama i sastancima

 

Školski tim saradjuje sa voditeljem/mentorom i zajednički uspostavljaju sistem kvaliteta realizacije projekta PO

 

Saradnja sa stručnim organima škole

 

Podrška programu na sednicama stručnih organa: nastavničko, razredno veće 7. i 8. razreda, stručna veća

 

Školski tim za PO i predsednici stručnih veća, razredne starešine 7. i 8. ratreda, direktor

 

Sastanak, Prezentacija

Izlaganje, razmena

 

Od marta do juna 2017.

 

Zapisnici sa sednica veća

 

Školski tim saradjuje sa stručnim organima škole  i zajednički uspostavljaju sistem i kriterijume kvaliteta realizacije projekta PO

 

 

 

Evidencija

 

 

-kreiranje modela za evidenciju

-formiranje foldera evidencije o realizaciji projekta

-popunjavanje foldera različitim evidencionim materijalima

 

TIM za PO

Prikupljanje produkata, popunjavanje foldera,

prezentacija postignuća učesnicima i partnerima

Nakon svake realizivane radionice

 

sumarno posle modula

 

Spisak, produkti, izveštaji, fotografije, video zapisi

 

Formiran folder evidencije, učesnici, akteri, partneri informisani o mogućnostima uvida u evidenciju o postignućima i ustanovljen način evidencije o realizovanim aktivnostima

 

 

Izveštavanje

 

Kreiranje i dostavljanje izveštaja: stručnim i upravnim organima škole,mentorima, Školskoj upravi, GIZ BOSS

 

TIM za PO

popunjavanje izveštaja,

PP prezentacija postignuća

 

Sumarno posle modula  i nakon realizacije projekta

 

Izveštaji, fotografije, zapisnici, video zapisi

 

Učesnici, akteri, partneri informisani o postignućima i ustanovljen način izveštavanja

 

Evaluacija programa PO

 

Uporedjivanje rezultata početnog i završnog upitnika

 

TIM za PO

 

Popunjavanje upitnika

Na prvoj radionici u 8.razredu i nakon upisa u srednju školu

 

Upitnik i izveštaj MPN o upisu

Da li je program pomogao učenicima u pravom izboru srednje škole

               

PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

- u osnovnoj školi realizuju zdravstveni i prosvetni radnici, kao deo svakodnevnih školskih aktivnosti. Školskim programom škola utvrđuje aktivnosti, nosioce aktivnosti, način i vreme realizacije.

CILJEVI PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

- sticanje znanja, formiranje stavova i ponašanja učenika u vezi sa zdravljem i zdravim načinom života i razvojem humanizacije odnosa među ljudima,

- unapređenje higijenskih i radnih uslova u školi i eliminisanje uticaja koji štetno deluju na zdravlje,

- ostvarivanje aktivnog odnosa i uzajamne saradnje škole, porodice i zajednice na razvoju, zaštiti i unapređenju zdravlja učenika. 

OPERATIVNI PLAN  PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

R.BR.

NAZIV AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

NOSIOCI AKTIVNOSTI

VREME REALIZACIJE

1.

Organizacija sistematskih pregleda učenika 1,3,5 i 7. razreda na nivou škole

Sistemaski pregledi

Odeljenjske starešine i zdravstveni radnici Doma zdravlja

Oktobar - jun

 

Upoznavanje i prvi kontakti sa lekarom, stomatologom, medicinskom setrom i zdravstvenom ustanovom

Poseta zdravstvene ustanove

Odeljenjske starešine

Prema planu Zdravstvene ustanove

2.

Edukacija učenika 6. i 7. razreda na temu: „Bolesti prljavih ruku“ i Tuberkoloza“

Predavanje

Zdravstveni radnici Zdravstvene stanice Brodarevo

Prema planu Zdravstvene ustanove

3.

Kontrolni pregled učenika 1. razreda

Pregled učenika

Specijalista pedijatrije i zdravstveni radnici

Prema planu Zdravstvene ustanove

4.

Edukacija za učenike od  1. do  4. razreda na temu: „Pravilna ishrana“

Predavanje za učenike

Odeljenjske starešine, zdravstveni radnici

Prema planu Zdravstvene ustanove

5.

Periodična kontrola sanitarno – higijenske ispravnosti vode za piće u školskim objektima

Analiza vode

Zavod za javno zdravlje Užice

Prema planu zavoda

6.

Kontrolni pregledi učenika 4. i 6. razredi

Pregledi učenika

Zdravstveni radnici

Po potrebi

7.

Edukacija učenika 6. i 7. razreda na temu: „Borba protiv duvanskog dima“

Predavanje za učenike

Odeljenjske starešine, zdravstveni radnici

Januar

8.

Edukacija za učenike od  1. do  4. razreda na temu: „Higijena i nega“

Predavanje za učenike

Odeljenjske starešine, zdravstveni radnici

Prema planu Zdravstvene ustanove

9.

Vakcinacija učenika 1, 6 i 8. razreda

Protiv hepatitisa B

Zdravstveni radnici, roditelji

Prema planu Zdravstvene ustanove

10.

Kontrolni pregledi učenika 4. i 6. razredi

Pregledi učenika

Zdravstveni radnici

Po potrebi

11.

Edukacija učenika 6. i 7. razreda na temu: „Borba protiv duvanskog dima“

Predavanje za učenike

Odeljenjske starešine, zdravstveni radnici

Januar

12.

Edukacija za učenike od  1. do  4. razreda na temu: „Higijena i nega“

Predavanje za učenike

Odeljenjske starešine, zdravstveni radnici

Prema planu Zdravstvene ustanove

13.

Vakcinacija učenika 1, 6 i 8. razreda

Protiv hepatitisa B

Zdravstveni radnici, roditelji

Prema planu Zdravstvene ustanove

14.

Kontrolni pregled učenika 8. razreda – priprema za upis u srednju školu

Pregledi učenika

Zdravstveni radnici,odeljenjske starešine

Jun

15.

Periodična kontrola lične higijene učenika (pregled kose, ruku, noktiju)

Pregled učenika

Odeljenjske starešine,zdrvstveni radnici i higijeničar

U toku školske godine

16.

Preventivne mere zaštite učenika za vreme korišćenja obroka u školi

Pranje ruku pre uzimanja obroka

Dežurni nastavnici

U toku školske godine

17.

Kontrola higijenskih uslova u mokrim čvorovima škole

Kontrola, izveštavanje

Sekretar, pomoćnik direktora i pomoćni radnici

U toku školske godine

18.

Akcija „Pranja ruku“

Održavanje higijene

Odeljenjske starešine

U toku školske godine

19.

Kontrola higijenskih uslova i uređenje učionica i holova škole

Kontrola, izveštavanje

Dežurni nastavnici i odeljenjske starešine

U toku školske godine

20.

Održavanje higijene dvorišta škole

Pregledi, kontrola

Dežurni nastavnici,članovi sekcija,  pomoćni radnici

U toku školske godine

PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE

Škola je donela Program socijalne zaštite učenika koji je sastavni deo Školskog programa, a na osnovu članova 27. i 45.  Zakona o osnovnoj školi (Sl.gl.55/13.).

 Ovim  je planirano donošenje Operativnog plana socijalne zaštite učenika za realizaciju navedenog Programa.

OPERATIVNI PLAN SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA 

R.BR.

NAZIV AKTIVNOSTI

NAČIN REALIZACIJE

NOSIOCI AKTIVNOSTI

VREME REALIZACIJE

1.

Upoznavanje nastavnika sa Programom socijalne zaštite učenika

Informisanje na Nastavničkom veću

Pedagog, direktor škole

 

Septembar 

2.

Humanitarna akcija „Za srećnije detinjstvo“

Kros

Nastavnici fizičkog vaspitanja i odeljenjske starešine

Oktobar

3.

Pomoć Centra za socijalni rad školi u nabavci udžbenika i pribora za rad

Obezbeđenje materijalnih sredstava

Direktor i bibliotekar

Septembar

4.

Realizacija Projekta Centra za socijalni rad za učenike škole

Radionice

Direktor i predstavnici Centra

Prema planu Centra za socijalni rad

5.

 

Organizovanje humanitarnih akcija na nivou škole za učenike slabijeg materijalnog stanja

Obezbeđenje pomoći u knjigama, priboru, garderobi

Učenička organizacija OOCK škole i zaduženi nastavnici

Po potrebi

6

Humanitarna akcija „Jedan paketić – mnogo ljubavi“

Podela paketića za Novu godinu

Donatori, odeljenjske starešine

Decembar

7.

Akcija prikupljanja sredstava za ekskurziju učenika 8. razreda

Kulturno – zabavni program za učenike

Sekcije, Učenički parlament, odeljenjske starešine 8. razreda

U toku školske godine

8.

Učešće na humanitarnim akcijama na nivou lokalne samouprave

Prikupljanje sredstava

Direktor, pomoćnik direktora

Po potrebi                                                                                                                             

PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

CILJ – sticanje znanja o društvenim, prirordnim, privrednim i tehničkim pojavama i tokovima koji preobražavaju, obogaćuju ili ugrožavaju životnu sredinu.

ZADACI:

-razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi i radom stvorenih vrednostima,

-oplemenjivanje uže i šire sredine,

-sticanje znanja o biološkim, fizičkim, hemijskim, istorijskim, geografskim, proizvodno – tehničkim obeležjima prirode i naseljene sredine,

-sticanje znanja i formiranje pravilnog odnosa prema uređivanju škole, naselja, kultivisanju biljaka i negovanju parkovskih površina,

-uređenje školskog dvorišta i okruženja i

-razvijanje ekološke svesti na individualnom i globalnom nivou.

OPERATIVNI PLAN PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

R. br teme

Naziv teme

Vreme realizacije

Aktivnosti

Učesnici

 

I

Uređivanje školskog dvorišta

septembar

oktobar

Uređenje školskog dvorišta

Zasađivanje novih ukrasnih

biljaka

Hanić Sanela

Alomerović Denis

Učenici, članovi Sekcija biolozi - ekolozi

 

II

Uređivanje kabineta biologije

septembar

oktobar,novembar

Zamena saksija

Zamena panoa

Nastavnici biologije

Učenici, članovi Sekcija bilozi – ekolozi

Pomoćni radnici škole

 

III

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side

(1.    Decembar)

decembar

Stručno predavanje

Izrdada izložbe i panoa u holu škole

Nastavnici biologije

Doktor medicine

Učenici, Sekcija biolozi - ekolozi

IV

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima

(31. januar)

januar

Stručno predavanje

Projekcija filma o štetnom uticaju duvanskog dima po zdrave ljude

Izrada izložbe - panoa

Nastavnici biologije

Učenici, Sekcija biolozi - ekolozi

V

Dan voda – izlet u prirodi

februar

Izrada plakata

Poseta koritu Lima

Nastavnici biologije

Učenici, Sekcija biolozi - ekolozi

 

VI

Urešivanje panoa i oglasnih tabli škole

mart

april

Izrada eseja i panoa koji će biti izloženi u holu škole

Nastavnici biologije

Učenici, Sekcija biolozi – ekolozi

 

VII

Učešće u akcijama zaštite životne sredine

Mart,april,maj

Izrada anketa

Izrada panoa sa rezultatima anketiranja

Nastavnici biologije

Učenici, Sekcija biolozi - ekolozi

 

 

VIII

Poseta zoološkom vrtu (farmi), rezervatu prirode ili zaštićenom prirodnom dobru

maj

jun

Poseta i razgovor sa stručnim licima zaštićenog prirodnog dobraprilikom planirane posete u okviru učeničke eksurzije

Nastavnici biologije

Učenici, Sekcija biolozi - ekolozi

 

PROGRAM SARADNJE SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM 

Škola je donela na osnovu članova 27. i 47.  Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl.55/13.) Program saradnje sa lokalnom samoupravom koji je sastavni deo Školskog programa. Ovim  je planirano donošenje Operativnog plana aktivnosti  za realizaciju navedenog Programa.

OPERATIVNI PLAN SARADNJE SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM

Red.br.

Sadržaj saradnje

Način realizacije

 

Nosioci aktivnosti

Vreme realizacije

1.

Izveštavanje lokalne samouprave o realizaciji Godišnjeg plana 2015/2016. i Školskog programa 2015/2016.

Dostavljanje dokumentacije

Direktor i sekretar

Septembar

2.

Upoznavanje lokalne samouprave sa Godišnjim planom rada za školsku 2016/2017. i Anexom Školskog programa za školsku 2016/2017.godinu

Dostavljanje dokumentacije

Direktor i sekretar

Septembar

3.

Unapređenje uslova rada škole:

-investiciono ulaganje u objekte i opremu škole

-osavremenjavanje nastave novim nastavnim sredstvima i učilima

-obezbeđenje srestava za stručno usavršavanje nastavnika

-obezbeđenje sredstava za prevoz zaposlenih i učenika škole

Dostavljanje Plana i programa unapređenja materijalno – tehničkih uslova rada škole

Uprava škole

U toku školske godine

4.

Saradnja kroz planirane projekte za školsku 2016/2017.

 

Upoznavanje sa Projektima

Direktor i Stručni timovi

U toku školske godine

5.

Podrška učenici slabijeg materijalnog stanja

Dostavljanje podataka  o učenika

Stručna služba škole (sturčni saradnik, sekretar)

U toku školske godine

6.

Podrška učenicima nosiocima posebnih diploma i priznanja

Dostavljanje podataka učenika

Pedagoška služba škole

Jun

7.

Korišćenje fonda opštine za nadarene učenika

Dostavljanje podataka učenika

Uprava škole i pedagoška služba

Maj – jun

8.

Saradnja sa MZ Brodarevom (pružanje pomoći učenicima slabog materijalnog stanja, pomoć učenicima za izvođenje ekskurzije, saradnja kroz projekte škole)

Dostavljanje dokumentacije, sastanci

Direktor, pomoćnik direktora

U toku školske godine

9.

Saradnja kroz kulturne, sportske i javne nastupe škole

 

Priredbe, izložbe, sportski susreti i javni nastupi  škole

Rukovodioci sekcija

U toku školske godine

 

PROGRAM SARADNJE SA PORODICOM

Škola je donela, na osnovu članova 27. i 48.  Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl.55/13.), Program saradnje sa porodicom koji je sastavni deo Školskog programa. Ovim  je planirano donošenje Operativnog plana aktivnosti  za realizaciju navedenog Programa.

 

OPERATIVNI PLAN SARADNJE SA PORODICOM

Red.br.

Sadržaj saradnje

Način realizacije

Nosioci aktivnosti

Vreme realizacije

1.

Roditeljski sastanci prema školskom kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne školeSvetozar Marković u Brodarevu, za školsku 2016/2017. godinu

Sastanci, razgovor, informisanje,

savetovanje

Odeljenjske starešine

Prema školskom kalendaru

2.

Individualni razgovori sa roditeljima

Razgovor,

informisanje  savetovanje

Odeljenjske starešine,predmetni nastavnici

Prema potrebi

3.

Savetodavni razgovori sa psiho – pedagoškom službom

Savetodavni rad

Pedagog, roditelji

Prema potrebi

4.

Saradnja sa grupama roditelja

Dogovaranje, razgovor, preporuke

Predmetni nastavnici

Prema potrebi

5.

Zajednički sastanci učenika, roditelja i odeljenjskih starešina

 

Predlozi, savetovanje

Odeljenjske starešine

Prema potrebi

6.

Zajednički sastanci učenika 8. razreda, roditelja odeljenjskih starešina i uprave škole

Preporuke, saveti, predlozi

Odeljenjske starešine, uprava škole

Maj

 

7.

Saradnja sa roditeljima učenika koji zaostaju u radu ili iskazuju neprimereno ponašanje

Savetodavni – vaspitni rad

Odeljenjske starešine, stručni saradnik – pedagog, pomoćnik direktora, direktor

Prema potrebi

8.

Saradnja sa roditeljima učenika koji nastavu pohađaju oi IOP – u

Timski i savetodavni rad

Tim za IOP

Prema planu tima za IOP

9.

Uključivanje roditelja u projekte oko organizacionih i finansijskih pitanja s ciljem unapređenja obrazovno – vaspitnog rada u školi (donacije)

Donatorstvo

Uprava škole, roditelji

II polugodište

10.

Uključivanje roditelja u donošenju odluka oko bezbednosnih uslova i boravka  učenika u školi

Donošenje odluka, savetovanje

Odeljenjske starešine, predstavnici Saveta roditelja, uprava škole

U toku školske godine

11.

Uključivanje roditelja u organe škole (Savet roditelja, Školski odbor, školske timove)

Sednice, sastanci, informisanje

Predstavnici roditelja, uprava škole, rukovodioci timova

U toku školske godine

12.

Otvoreni dan škole

Poseta roditelja/staratelja obrazovno – vaspitnom radu

Predmetni nastvanici, profesori razredne nastave

U toku školske godine

13.

Prisustvo roditelja kulturno – zabavnim programima škole

Priredbe, izložbe

Uprava škole, odeljnjske starešine

Prema kalendaru škole

 

PROGRAM  EKSKURZIJE

            Škola će organizovati ekskurziju za učenike u skladu sa Uputstvom za ostvarivanje plana i programa  vannastavnih i ostalih aktivnosti u osnovnoj školi iz Pravilnika o nastavnom planu i programu.Program za izvođenje ekskurzije doneće Nastavničko veće uz saglasnost Saveta roditelja i Školskog odbora i u njemu će biti sadržani ciljevi i zadaci ekskurzije, uslovi, relacije, vreme izvođenja, trajanje, objekti posete, način finansiranja, stručno vođstvo, bezbednost učenika i drugi sadržaji.

            Osnovni uslovi za izvođenje ekskurzije su:

1. U istom razredu na ekskurziju putuje najmanje 60% učenika.

2. Roditelji učenika daju pismenu saglasnost na uslove i cenu ekskurzije, uz predhodno informisanje o Programu ekskurzije.

3. Za učenike od 1. do 7. razreda ekskurzija traje jedan, a za učenike 8. razreda tri dana.

4. Škola će raspisati javni oglas, u dnevnom listu, za prikupljanje ponuda od turističkih agencija, koje moraju sadržati kalkulaciju troškova.

5. Saglasnost na cenu ekskurzije i odluku o visini dnevnica za nastavnike i lekara pratioca (8. razred) daće Savet roditelja, uz prethodni predlog roditelja svakog odeljenja o visini dnevnica.

6. Savet roditelja daće saglasnost na izbor agencije.

7. Za učenike 8. razreda obezbediti zdravstvene listove uz prethodni lekarski pregled, uz obezbeđenje lekara pratioca za vreme putovanja.

8. Pre putovanja obezbediti uvid u saobraćajnu dokumentaciju i tehničku ispravnost autobusa za prevoz učenika i ispunjenost uslova za udobnost i bezbednost putovanja.

9. Neposredno pred putovanje održati zajednički sastanak učenika 8. razreda i njihovih roditelja radi informisanja o ispunjenosti uslova za putovanje i poštovanja pravila u ponašanju.

10. Škola će sprovesti sve pripremne, tehničke,  organizacione i materijalno-finasijske poslove u pripremi ekskurzije.

11. Nakon izvođenja ekskurzije pripremiti Izveštaj o realizaciji  Programa koji će razmatrati Nastavničko veće i Savet roditelja, a usvojiti ŠO.

Relacija ekskurzije po razredima

8. razred :   Brodarevo – Užice – Brankovina – Sremski Karlovci – Petrovaradin – Novi Sad – (Vrbas) – Subotica – Beograd – G. Milanovac – Požega - Brodarevo

Alternativa :  Brodarevo – Kraljevo – V. Banja – Brodarevo.

Napomena:  O predloženim relacijama će se izjasniti roditelji i učenici nakon čega će, u Programu ekskurzije, biti utvrđena jedna relacija.

7. razred:  Brodarevo – Zlatar – Sjenica – N. Pazar – Brodarevo

6. razred :  Brodarevo – N. Varoš – Zlatibor – (Drvengrad – Šarganska osmica)

 – Brodarevo

5. razred :  Brodarevo – N. Varoš – Zlatar – Sjeničko jezero (Akmačići) – Zlatar 

– Brodarevo

4. razred: Brodarevo – Radojna – Kokin Brod – Zlatarsko jezero – Zlatar  – Brodarevo

3. razred: Brodarevo   – Nova Varoš – Zlatar  – Brodarevo

2. razred:  Brodarevo   – Prijepolje   – Manastir Mileševo - Jabuka – Brodarevo

1. razred: Brodarevo – Prijepolje (Muzej, Dom kulture, Spomenik «4.decembar») – Brodarevo

 

PROGRAM RADA ŠKOLSKE BIBLIOTEKE

Programrada školskebiblioteke  je pripremljen kao deo Anexa Školskog programa, a  na osnovu Godišnjeg plana rada škole  i članova 27. i 50.  Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl.55/13.) 

Zadaci školske biblioteke:

-          razvijanje kod učenika navike čitanja i korišćenja bibliotečkih usluga,

-          osposobljavanje učenika da koriste informacije u svim oblicima i u svim medijima,

-          omogućavanje učenicima da ovladaju veštinama potrebnim za učenje u toku celog života.

SADRŽAJI PROGRAMA

R.BR.

AKTIVNOSTI-TEME

NAČIN REALIZACIJE

VREME REALIZACIJE

1.

Raspored i zaduženja udžbenika iz pozajmne đačke biblioteke za 5, 6, 7 i 8. razredа i besplatnih udžbenika (1, 2, 3 i 4. razred)

Koordinacija sa odeljenskim starešinama

Pisana evidencija

Septembar-prve dve nedelje

2.

Planiranje pretplate i nabavka

časopisa i stručne literature

 

 

U saradnji sa odeljenjskim starešinama

Koordinacija sa rukovodiocima stručnih veća i aktiva

Pisana evidencija

U toku školske godine

 

3.

Informisanje nastavnika o fondu stručne literature i časopisa

Informisanje

U toku školske godine

4.

Organizacija i realizacija školskih konkursa za učenike (literarno stvaralaštvo, recitovanje)

Timski rad

Individualno stvaralaštvo

učenika

U toku školske godine

5.

Poseta Sajmu knjiga i učila

Putovanje i uvid na Sajmu

Oktobar, decembar

6.

6.Praćenje i evidencija o nagradnim likovnim i literarnim konkursima i koordinacija u dostavljanju učeničkih radova

Informisanje, saradnja sa rukovodiocima sekcija

Prikupljanje radova

Januarjun

 

7.

Pomoć u organizaciji školskih proslava i svečanosti

Koordinacija aktivnosti sa zaduženim timovima u školi

Oktobar, decembar, januar, mart, jun

8.

Otvorena vrata biblioteke –

posete roditelja i gostiju

Susreti, informisanje

Mart

 

9.

Školsko takmičenje u recitovanju

Priprema i organizacija

Decembar

10.

Susret članova literarne sekcije sa poznatim pesnicima (Manifestacija „Na pola puta“)

Javni nastup

Maj

 

11.

Pomoć u organizaciji školskog takmičenja učenika

Planiranje, neposredno učešće

Februar

12.

Zaduženje nastavnika knjigama i stručnom literaturom

Pisano dokumentovanje

U toku školske godine

13.

Saradnja sa nastavnicima, stručnim saradnicima direktorom škole

Neposredno informisanje

U toku školske godine

14.

Stručno usavršavanje školskog bibliotekara

 

Učešće bibliotekara na stručnim seminarima

Prema kalendaru organizatora seminara

15.

Saradnja sa bibliotekarom Odeljenja u Brodarevu Matične biblioteke „Vuk Karadžić“ – Prijepolje

Susreti i informisanje

Povremeno u toku školske godine

16.

Podrška saradnji škole sa kulturnim ustanovama

Planiranje učešća u realizaciji

U toku školske godine

Predsednik Školskog odbora                                                                                           Direktor škole

    Halil Balićevac                                                                                                           Šefket Šehović

Za sva pitanja i sugestije obratite se našoj IT podršci - Izrada i dizajn Denis Spahić

Korisni linkovi