• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izveštaj o radu škole-2015/2016.

OSNOVNA ŠKOLA

„SVETOZAR MARKOVIĆ“

BRODAREVO

 

IZVEŠTAJ O RADU I

 REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLE I ŠKOLSKOG PROGRAMA OD 1. DO 8. RAZREDA

U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI

Brodarevo, septembar 2016. godine

 

I     U S L O V I   R A D A

 

    1.1. ŠKOLSKA MREŽA I PROSTORNI USLOVI

            Osnovna škola „Svetozar Marković“ Brodarevo, imala je, u školskoj 2015/16. godini, sledeću školsku mrežu : Matičnu osmorazrednu školu u Brodarevu, izdvojeno odeljenje osmorazredne škole u Komaranu i 8 izdvojenih odeljenja četvororazrednih škola u naseljenim mestima : Zavinograđe, Potok, Ivezići, Zastup, Slatina, Mataruge,  Brajkovac i Gostun.

          Škola je imala ukupno 9 izdvojenih odeljenja. Matična škola sa izdvojenim odeljenjima svojom mrežom rada zadovoljava potrebe osnovnog obrazovanja i vaspitanja u 25 naseljena mesta, na prostoru koji obuhvata skoro 1/4 opštine i na kome živi oko 6.000 stanovnika. Škola je organizovala nastavne i vannastavne aktivnosti u 12 školskih zgrada, tako što je rad organizovan u po jednom objektu, izuzev u matičnoj školi (3 zgrade). Školski objekti  ispunjavaju uslove za rad, u skladu sa školskim normativima i standardima. Slabije prostorne uslove ima izdvojeno odeljenje  u Brajkovcu.  Najbolji uslovi za rad su obezbeđeni u novoj školskoj zgradi matične škole i u IO Potok, Zavinograđe, Mataruge, Ivezići gde su učionice velike, svetle i u skladu sa školskim normativima. Površina učionica opšte namene kreću se od 35– 55 m² .  Površina jednog broja učionica ne odgovara normativima  školskog prostora. Učionice, u novoj školskoj  zgradi, odgovaraju normativima i njihova  površina iznosi 54 m². Pored 7 učionica opšte namene u ovoj zgradi se koristi  5 specijalizovanih učionica površine 72 m² sa pripremnim prostorijama (površina 17 m²). U novoj školskoj zgradi jedna učioinica opšte  namene adaptirana je za kabinet informatike sa 26 računara koji su umreženi i povezani sa internet mrežom.

          Obrazovno - vaspitni zadaci su  realizovani u 35 učionice opšte namene i 4 specijalizovane učionica, 3 kabineta i fiskulturna sala. Najbolje  pedagoške, sanitarne i prostorne uslove za savremenu organizaciju nastave, ispunjavale su prostorije u novoj zgradi matične škole. Ukupno je korišćeno 12 prostorija za nastavničke kancelarije i 2 prostorije za đačke biblioteke.

          Školska sala (manje površine), postoji u matičnoj školi u Brodarevu, a za određene sportske sadržaje, povremeno se koristi, bivša kuhinja u IO Komaran. Matična škola ima asfaltirani sportski poligon. Betonsku podlogu ima sportski teren u IO Komaran i Potok. Škola u Brodarevu koristi, za nastavu fizičkog vaspitanja,dvorište u staroj školskoj zgradi, sportski teren na Jaliji, koji ima zaštitnu ogradu, manje tribine i reflektore za noćno osvetljenje. 

 

1.2.  Nastavna i tehnička sredstva i opremljenost nastave

          U nastavnim predmetima razredne i predmetne nastave korišćena su sledeća audio-vizuelna i tehnička sredstva:

Red.br.

       Naziv nastavnog sredstva

B r o j

1.

Računari

86

2.

Laptop

12

3.

Video rikorder

4

4.

Dijaprojektor

17

5.

Grafoskop

12

6.

Dijaskop

6

7.

Episkop

4

8.

Projektor (film 8 mm)

4

9.

Projektor (film 16 mm)

4

10.

Roto projektor

2

11.

Video projektor

14

12.

Razglas sa ozvučenjem

3

13.

Laserski štampač

12

14.

Interaktivna tabla

2

Ukupno

182

Zbog ekonomske krize i nerazvijenosti opštine, škola je imala poteškoća u obezbeđivanju namenskih sredstava za nabavku novih tehničkih i nastavnih sredstava. I pored toga uz razumevanje  lokalne samouprave, škola je obezbedila značajna sredstva za sanaciju, adaptaciju određenih objekata i prostorija, kao i školske opreme i učila.

U odnosu na školske normative opremljenost nastavnim sredstvima u  školi  bila je sledeća :

          Matična škola – predmetna nastava

PREDMET

%

PREDMET

%

BIOLOGIJA

95

TEH.I INFOR.OBRAZ.

80

FIZIKA

90

LIKOVNA KULTURA

60

GEOGRAFIJA

90

RUSKI JEZIK

55

ISTORIJA

90

SRPSKI JEZIK

60

HEMIJA

90

MATEMATIKA

75

MUZIČKA KULTURA

85

ENGLESKI JEZIK

55

FIZIČKO VASPITANJE

95

 

 

 

Matična škola – razredna nastava

RAZRED

%

I

65

II

75

III

75

IV

70

 

Izdvojena odeljenja

Predmetna nastava – IO Komaran

PREDMET

%

PREDMET

%

BIOLOGIJA

55

TEH.I INFOR.OBR. I TO

45

FIZIKA

40

LIKOVNA KULTURA

25

GEOGRAFIJA

60

RUSKI JEZIK

35

ISTORIJA

60

SRPSKI JEZIK

45

HEMIJA

40

MATEMATIKA

30

MUZIČKA KULTURA

40

FIZIČKO VASPITANJE

45

Razredna nastava IO

IZDVOJENA ODELJENJA

%

IZDVOJENA ODELJENJA

%

Potok

60

Slatina

55

Komaran

55

Zavinograđe

85

Gostun

55

Brajkovac

45

Mataruge

55

Ivezići

70

G.Stranjani

65

Zastup

65

Postoji  nesklad u opremljenosti nastavnim sredstvima između  matične škole  i izdvojenih odeljenja. U poslednje vreme čini se napor da se stanje unapredi. Jedan broj nastavnih sredstava dosta dugo je u upotrebi, oštećen i dotrajao, a znatan broj nije upotrebljiv, zbog promena nastavnih programa i sadržaja.

 

1.3.  Investiranje u školske objekte, prostor i infrastrukturu

 U školskoj  2015/16.godini, izvršena su značajna investiciona ulaganja u nove školske objekte, infrastrukturu,  prostor, inventar i nabavku nastavnih sredstava, u cilju unapređenja materijalnih uslova rada:

Matična škola i izdvojena odeljenja

-         Nastavljeni radovi ( II faza) na izgradnji fiskulturne sale – 16.464.720,00din,

-         Zamena podova u učionicama stare i nove školske zgrade (3 učionice) – 295,968,00din,

-         Zamena vrata u mokrim čvorovima nove školske zgrade (5 vrata) – 74.250,00 din,

-         Ugradnja zavesa na prozorima učionica (2) – 48.990,48 din,

-         Nabavljena peć za loženje  u IO Mataruge – 12.180,00din,

-         Nabavljen štampač – 13.130,00 din,

-         Nastavna sredstva za matičnu školu i izdvojena odeljenja – 54.909,20 din,

-         Stolice za nastavnike u zbornicama matične škole (35) – 76.142,22 din,

-         Stolice za učenike (60 komada) – 108.300,00 din,

-          Monitor za nastavu – 11.300,00 din,

-         Ormari za razrednu nastavu u staroj školskoj zgradi (8komada) – 52.020,00 din,  

-         Zamenjena radna ploča na stolu u zbornici stare školske zgrade – 13,272,36 din.

Ukupno je investirano u školske objekte, prostor, nabavku  nastavnih sredstava,opreme, inventara i tekućeg održavanja 17.235.182,86 dinara. Sredstva za ovu namenu su obezbeđena  iz budžeta SO Prijepolje i sopstvenih sredstava.

 

1.4.         Značajnije donacije u školskoj 2015/16. godini

U toku školske 2015/16.  godine, škola je dobila donaciju u opremi i sredstvima čime je poboljšala i unapredila uslove rada za kvalitetnije i efikasnije izvođenje programskih sadržaja.

 Donacijom je obezbeđeno:

-10 ormara,dimenzija 1890 x 800 x 400,

-13 ormara,dimenzija 1140 x 800 x 400,

-5 ormara,dimenzija 800 x 800 x 400,

-4 stolice, 

-1 kancelarijski sto, dimenzija 2000 x 1600 (ugaoni),

-2 kancelarijska stola, dimenzija 2000 x 1000,

-6 kancelarijskih stolova, dimenzija 1800 x 800.

Ovu donaciju je obezbedila Humanitarna organizacija „Stara Raška“.

Kancelarijski sto za kancelariju psihologa doniralo preduzeće INTROCOP iz Arilja,

-4 PVC kante od 120 l za reciklažu papira i plastike.

Ukupna procenjena vrednost donatorske pomoći školi iznosi oko 140.000,00 dinara. Ovaj iznos je svakako veći, jer je jedan broj sponzora, donatora i roditelja novčanim sredstvima ili robi i proizvodima direktno pomogli učenicima slabijeg materijalnog stanja prilikom organizovanja svečanosti (Dan škole, Savindan, Svečana dodela diplome).

1.5.         Struktura nastavnog kadra  i stručna zastupljenost nastave       

Razredna nastava

Predmetna nastava

 

UKUPNO

Srednja

Viša

Visoka

Svega

Srednja

Viša

Visoka

Magistar

Svega

-

5

16

21

4

5

24

1

34

55

 

Pregled broja rukovodećih, stručnih, administrativnih i pomoćnih radnika u školi

Direktor

Pom.dir.

Str.sarad.

Sekretar

Adm.rad.

Domar

Pom.rad.

Ložači

SVEGA

1

1(50%)

3

1

2

2

17

3

30

U protekloj godini u školi je radilo 85 radnika.

U matičnoj školi u Brodarevu, u predmetnoj nastavi (školska 2015/2016. godina) nestručno je bila zastupljena nastava muzičke kulture (430 časa) , ruskog jezika (692 časova) i matematike (1.560 časa), građansko vaspitanje (142), što ukupno iznosi 2.624 časa.

U IO Komaran nestručno je bila zastupljena nastava (predmetna nastava) iz: hemije, muzičke kulture, matematike, ruskog jezika,informatike i račurstva, fizike, tehničkog i informatičkog obrazovanja tako da je broj nestručno zastupljenih  časova sledeći:

-         Hemija (140 časova), nastavu izvodio profesor biologije ;

-         Muzička kultura (178 časova), nastavu je  izvodio apsolvent muzičke kulture;

-         Matematika (568 časova), nastavu izvodio strukovni inženjer manadžmenta;

-         Ruski jezik – drugi strani jezik  (284 časa), i ovaj predmet je izvodio profesor biologije;

-         Informatika i računarstvo(142 časova), nastavu izvodio strukovni inženjer manadžmenta;

-         Fizika (212 časova) nastavu izvodio inženjer metalurgije;

-         Tehničko i informatičko obrazovanje (284 časa) nastavu izvodio inženjer metalurgije.

U IO Komaran,  u predmetnoj nastavi bilo je nestručno zastupljenih 1.808 časova.

          Ukupan broj nestručno zastupljenih časova u školi, za školsku godinu iznosio je 4.432 u predmetnoj nastavi.

1.6.       Uticaj sredinskih faktora na rad škole

        Škola ostvaruje svoju obrazovno-vaspitnu funkciju na školskom području koje obuhvata 25 naseljenih mesta, u seoskim uslovima i brdsko - planinskom području. Samo su matična škola i IO u Potoku i Gostunu locirane u ravnici. Izdvojena odeljenja su udaljena od  matične škole, od 4 km (Potok), do 20 km (Brajkovac), a školske zgrade se nalaze na nadmorskoj visini od 490 m (Brodarevo), do 1.200 m (Brajkovac). Matična škola je povezana asfaltnim putevima sa odeljenjima u Slatini, Gostunu, Zavinograđu,Potoku i Komaranu, a sa ostalim odeljenjima  makadamskim i zemljanim putevima.

          Socijalno stanje građana – roditelja učenika škole, karakteriše slabiji nivo životnog standarda. Školsko područje je ekonomski najnerazvijeniji deo opštine Prijepolje, i u njemu  živi znatan broj korisnika socijalne pomoći. Svake godine, roditelji traže pomoć od škole za nabavku udžbenika i pribora za svoju decu.

        Škola je jedina ustanova u mestu koja vrši obrazovno-vaspitnu funkciju. Zadovoljava prava  učenika i roditelja u osnovno školskom uzrastu školovanja do 15 godina. Osim toga, škola javnim nastupima   sekcija i angažovanjem učenika, neguje javni kulturni život u mestu.

          Školsko područje, naročito brdsko-planinsko, se može svrstati u krajeve sa očuvanom prirodom gde se, još uvek, i ako u smanjenom  obimu, proizvodi zdrava hrana ( voće, povrće i mlečni proizvodi). U Brodarevu su  ekološki uslovi bitno izmenjeni i pogoršani. Izražena je nezainteresovanost za očuvanje uslova života i školske sredine. Programski sadržaji koje je škola preduzela da unapredi izgled i uređenost svog prostora nisu dovoljni da bitno promene prilike u naseljenom mestu. Uzroci koji ugrožavaju zdravlje u mestu i dalje ostaju aktuelni: neizgrađenost infrastrukture fekalne i kišne kanalizacije, i neuređenost ulica.

2. ORGANIZACIJA  RADA

2.1.            Broj učenika i odeljenja na kraju školske godine

Mesto

Br.uč

Br.od.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SVEGA

Brodarevo

Br.uč

Br.od.

64

3

49

2

58

2

43

2

63

3

55

2

60

3

61

3

453

20

Brajkovac

Br.uč

Br.od.

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

2

1

Gostun

Br.uč

Br.od.

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

Zavinograđe

Br.uč

Br.od.

3

6

 

3

2

 

 

 

 

12

2

Zastup

Br.uč

Br.od.

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

2

1

Iveziće

Br.uč

Br.od.

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

3

1

Komaran

Br.uč

Br.od.

2

4

3

4

2

3

1

3

1

3

1

4

1

13

6

Mataruge

Br.uč

Br.od.

1

3

1

2

1

 

 

 

 

7

1

Potok

Br.uč

Br.od.

5

6

6

2

2

 

 

 

 

19

2

Slatina

Br.uč

Br.od.

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

UKUPNO

Br.uč

Br.od.

77

3

70

2

71

4

57

12

66

4

58

3

63

4

65

4

527

36

         

Napomena: Podaci o ostvarenom uspehu dati su u Izveštaju o realizaciji Školskog programa. Odličan uspeh su ostvarila 147 učenika (32,67%), vrlo dobar 136 (30,22%) i dobar uspeh 137 (30,44 %).

Odeljenja sa najmanjim brojem učenika je Gostun i Brajkovac sa jednim učenikom, a, Zastup, Ivezići i Slatina sa po dva učenika, a odeljenje sa najvećim brojem učenika je 3/2 u matičnoj školi, u Brodarevu, sa 30 učenika.

2.2.Organizacija  rasporeda rada u smenama i ritam izvođenja nastave  

Škola je radila u jednoj smeni, u matičnoj školi  i u izdvojenim odelenjima.

          Obrazovno - vaspitni rad  ostvarivan je tako što je, u novoj školi, izvođena nastava u 5, 6, 7 i 8. razredu, u  11 odeljenja, a u staroj školi, u 1, 2, 3 i 4.  razredu,  u 9 odeljenja.

          Izvođenje nastave na ovaj način obezbeđivalo je maksimalno korišćenje  specijalizovanih učionica i kabineta, a samim tim i bolje korišćenje nastavnih sredstava, što je uticalo na bolju organizaciju nastave i poboljšanju uspeha učenika.

           U matičnoj školi nastava je organizovana od 8,00 h -14,00 h.

          U izdvojenim odeljenjima školski rad se realizovao u vremenu od 8,00h do 12,20h, osim u Komaranu gde je nastava izvođena do 13,10 h.

Određeni izborni nastavni predmeti su izvođeni u popodnevnim terminima.

2.3. Ostvarenje kalendara značajnih aktivnosti 

U potpunosti je realizovan kalendar školskih aktivnosti. Školska godina je počela i završila se kako je i planirano, od 1.09.2015.godine do 31.08.2016.godine. Obrazovno-vaspitni rad se odvijao od 1.09.2015.godine  i trajao  do 14.06.2016.godine (za 8. razred do 1.06.2016.). Rad je organizovan u okviru petodnevne radne nedelje.

          Realizovan je broj od 180 nastavnih dana, odnosno 36 nastavnih nedelja (u 8. razredu  34 nedelje). Programi su realizovani u toku dva polugodišta,  uz poštovanje vremena i termina klasifikacionih perioda, roditeljskih sastanaka, radnih dana i nastavnih subota. Učenici su imali četiri planirana školska raspusta: jesenji od 9.11. do 11.11.2015..,zimski koji je trajao 15 dana (od 31.12.2015. do 08.01.2016.godine i od 1.02.2016 do 12.02.2016), prolećni koji je trajao 2 dana ( od 28.04. do 29. 04.2016.) i letnji koji je trajao 56 dana (od 15.06. do 31.08.2016.godine). Kulturni programi i javni nastupi škole ostvarivani su prema planiranoj vremenskoj dinamici (17.09., 12.10., 21.10.,11.11., 29.12., 27.01.,22.04., 13.05., 16.05., 10.06., 28.06.2016.godine). Realizovan je program jednodnevnih tematskih ekskurzija (1,2,3,4,5,6 i 7. razreda) i trodnevni program ekskurzije za učenike 8. razreda u perodu od 21.05 do 23.05.2016.godine.

          Pripremna nastava za učenike sa nedovoljnim ocenama realizovana je prema kalendaru:

-         za učenike 8. razreda od 3.06. – 9. 06.2016. godine

-         za učenike 5 – 7. razreda od 16. – 22.08.2016.godine

-         Razredni ispit za učenike osmog razreda organizovan je 3.06.2016.godine.

   Za učenike 8. razreda koji su polagali ispit za upis u srednje škole pripremna nastava je ostvarena u periodu od 3 – 15. 06. 2016. godine, a isti su obavljeni 15,16. i 17. 06.2016.godine.

Popravni ispiti za učenike i ispiti za kandidate koji su polagali po programu za odrasle obavljeni su:   -9. i 10. 06.2016.godine – za učenike 8. razreda

-25. i 26.01. (januarski rok) 16. i 17.06. (junski rok)   i 23. i 24. 08. 2016. godine (avgustovski rok)  za odrasle kandidate.

          Škola je obezbedila uslove da se takmičenje učenika sprovede prema kalendaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odgovarajućih društava ( od početka februara do kraja maja 2016.godine) i da učenici blagovremeno učestvuju na pozivnim i nagradnim konkursima i sportskim smotrama i susretima prema dinamici i rokovima koji su određeni od strane nosilaca ove aktivnosti.Ispoštovani su datumi državnih praznika i prava radnika i učenika na odgovarajuće verske praznike (krsna slava, Božić, Uskršnji praznici, Ramazanski i Kurbanski bajram).    

 

3.   STRUČNI I RUKOVODEĆI ORGANI ŠKOLE

          3.1. Direktor škole

               U okviru zakonskih obaveza, nadležnosti i odgovornosti direktor je bio angažovan na  na realizaciji Školskog programa i Godišnjeg plana rada škole, Školskog razvojnog plana i drugih programskih obaveza. Najveći obim radnog angažovanja direktor je ispoljio u sledećim primarnim zadacima i sadržajima rada:

1.     Vaspitno – obrazovna delatnost

-         Realizacija Godišnjeg plana rada , Školskog programa za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. razreda i Školskog razvojnog plana

-         Realizacija mesečnih planova rada nastavnika

-         Inovacije u nastavi i nove tehnologije rada

-         Ostvarenje vaspitne funkcije škole

-         Mere za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada

-         Predlog mera za unapređenje uspeha

  2.  Pedagoško – instruktivni uvid (realizacija je data u  poglavlju 3.2.)

3.                Usklađivanje rada stručnih organa i stručno usavršavanje nastavnika

-         Realizacija programa NV, odeljenskih veća, stručnih veća i aktiva po razredima

-         Stručno usavršavanje i napredovanje nastavnika i stručni seminar

-         Stručna predavanja

-         Stručna literatura i časopisi

4.                Planiranje rada i analitički poslovi

-         Priprema, planiranje i sačinjavanje osnovnih školskih dokumenata

(programi, izveštaji, informacije, analize)

-         Sačinjavanje izveštaja, informacija, zahteva i drugih dokumenata za organe škole, SO i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

5.                Obezbeđenje investicionih sredstava i mere za unapređenje  uslova rada  u školi

-         Poslovi na obezbeđenju sredstava za realizaciju investicionih programa u skladu sa

planiranim obimom (tekuće održavanje objekata i opreme, nabavke učila i nastavnih sredstava, nabavka inventara, infrastruktura u školama)

6.                Poslovi iz zakonodavne i normativne delatnosti škole

-         Finansijsko-materijalno poslovanje škole

-         Predstavljanje i zastupanje škole

-         Upravni poslovi i radno statusna pitanja zaposlenih radnika

-         Promene normativnih akata škole

-         Zaštita školske imovine

-         Primena zakona i propisa

-         Rad ŠO i Saveta roditelja

7.                Organizacioni i pripremni poslovi

-         Kontrola izvršavanja svih obaveznih poslova u nastavi, administraciji i pomoćno-tehničkim poslovima

-         Pripreme sednica i usklađivanje rada stručnih organa škole i drugih organa škole

-         Organizacija takmičenja učenika, kulturnih i javnih programa škole

-         Organizacija vannastavnih aktivnosti i pratećih funkcija škole, kulturnih i javnih nastupa

-         Drugi organizacioni poslovi (kućni red, mere bezbednosti)

-     Organizacija rada organa škole.

8.                Saradnja

-         Sa roditeljima učenika i organima MZ Brodarevo i drugih MZ

-         Sa organima, službama, preduzećima i ustanovama u opštini

-         Sa Ministarstvom prosvete  -  Školska uprava u Užicu

9.                Informisanje

-         Informisanje učenika, roditelja, radnika škole, Školskog odbora, Saveta roditelja i nadležnih organa o rezultatima rada i aktuelnim teškoćama i potrebama škole.

3.2.         Realizacija programa instruktivno – pedagoškog uvida u nastavni rad

Članom 62. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  utvrđena je obaveza direktora škole  da  organizuje  i vrši  instruktivni-pedagoški uvid i prati kvalitet   obrazovno-vaspitnog rada i pedagoške prakse  i preduzima mere za unapređivanje  i usavršavanje nastavnika.

U skladu sa ovom  zakonskom obavezom i na osnovu  Godišnjieg plana rada, pripremljen je ovaj Izveštaj, koji treba da razmotri i usvaji  Nastavničko veće.  Izveštaj, na koncizan način, razmatra organizaciju i realizaciju Programa uvida u toku školske godine      ( obim, način, sadržaji i vrste ostvarivanja, zapažanja, mišljenja i zaključci). Ostvaren je uvid  u ključnoj oblasti – NASTAVA I UČENJE.

a)Realizacija programa

1.Broj  izvršenih uvida po oblicima i vrstama  nastavnog i vannastavnog rada

 

Izvršilac

Obavezna nastava

 

Izborna nastava

 

Dopunska

nastava

 

Dodatna

nastava

 

Slobodne aktivnosti,

sekcije

 

ČOS

 

Ukupno

Predmetna

Razredna

Direktor

26

25

7

3

4

5

2

72

Pom.direktora

11

11

9

-

-

2

1

34

Pedagog

16

12

3

2

3

3

2

41

Psiholog

2

4

-

-

-

-

8

14

Ukupno

55

52

19

5

7

10

13

161

1.1.Uvid u rad izdvojenih odeljenja

Izvršilac

Izdvojena odeljenja – broj uvida

Brajko-

vac

Gostun

Zavino-

građe

Zastup

Ive-

zići

Koma-

ran

Mata-

ruge

Potok

Slati-

na

Uku-

pno

Direktor

2

1

2

1

1

2

2

2

2

15

Pomoćnik

direktora

-

1

2

1

1

2

1

1

1

10

Pedagog

-

-

2

1

1

2

-

1

-

7

Psiholog

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Ukupno

2

2

6

3

4

6

3

4

3

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ostale  aktivnosti ostvarene uvidom 

Direktor škole je realizovao i sledeće poslove:

 Direktor škole  je vodio  službenu evidenciju o instruktivno - pedagoškom uvidu. Obavljao  je  savetodavno-konsultativne razgovore, o posećenim časovima  sa nastavnicima.  Stalno je pratio izvršenje radnih obaveza nastavnika i uticao na ažurnost postupanja. Učestvovao je u radu odeljenskih roditeljskih sastanaka, obavljao savetodavne razgovore sa učenicima i roditeljima učenika. Realizovao je program uvođenja u posao za četiri nastavnika – pripravnika.

O ostavrenom uvidu pripremio je i podneo dva izveštaja Nastavničkom veću. Pripremio je jedno stručno predavanje za Nastavničko veće. Pripremio je više stručnih materijala: izveštaja, informacija, analiza, upitnika i zahteva. Vršio je uvid u ažurnost i tačnost podataka o pedagoškoj dokumentaciji koju vode nastavnici.  Prisustvovao je na svim stručnim i informativnim sastancima koji su održani u organizaciji Ministarstva prosvete. Učestvovao je u radu Aktiva direktora osnovnih škola opštine.

     Pomoćnik  direktora  je pored izvođenja nastave, pratio dnevno izvršavanje radnih obaveza u novoj školskoj zgradi. Obavljao je konsultatitve i savetodavne razgovore sa nastavnicima o posećenim časovima. Pripremao je izveštaje i informacije o realizaciji Godišnjeg plana, školskog programa , ŠRP. Obavljao je savetodavne razgovore sa učenicima i pripremio jedno stručno predavanje za Nastavničko veće.

     Pedagog  škole je realizovala sledeće poslove:

-         Vršila je konsultacije sa nastavnicima o posećenim časovima;

-         Obavljala je savetodavne razgovore sa učenicima i roditeljima;

-         Učestvovala je u radu odeljenskih roditeljskih sastanaka;

-         Učestvovala u organizaciji školskih i opštinskih takmičenja;

-         Učestvovala je u pripremi pripravnika za uvođenje u posao;

-         Pripremala je analize, informacije i izveštaje za stručne i druge organe škole;

-         Pripremala je stručna predavanja za stručne i druge organe škole;

-         Koordinirala je rad učeničkih i drugih organizacija u školi;

-         Učestvovala je u izradi IOP-a;

-         Koordinirala i učestvovala u radu školskih timova i veća.

Psiholog  škole  je učestvovala u savetodavno- instruktivnom radu sa učenicima, savetodavnom radu sa nastavnicima usmerenom  na unapređenju praćenja, posmatranja i  napredovanja učenika u funkciji podsticanja razvoja i učenja.Ostvarivala je    saradnju sa roditeljima, odnosno starateljima koja je od značaja za upoznavanje učenika i praćenje njihovog razvoja. Pripremala je i obrađivala ankete za učenike, predavanja sa određenim temama,  ostvarivala saradnju sa Centrom za socijalni rad,   školskim policajcem, Domom zdravlja i učestvovala u radu školskih timova.

 

3.Neke karakteristike realizovanog obima programa

Program je realizovan uspešno, u odnosu na planirani obim i sadržaj. U odnosu na prethodnu školsku godinu, više je posećeno 29 časova i izvršena su 3 uvida više, u nastavni rad, u izdvojenim odeljenjima.

Najveći značaj u strukturi izvršenog uvida imala je  obavezna nastava, sa 66% ukupnog broja, uz odgovarajuću srazmeru razredna i predmetna nastava.

Izborna nastava je imala učešće 11% u odnosu na ukupan obim uvida, dopunska 4%, dodatna 5%, slobodne aktivnosti – sekcije 6%, čas odeljenskog starešinstva 8%. Svi ovi vidovi i oblici nastave imali su učešće od 1/3 – 34%  u odnosu na ukupan broj časova na kojima je ostvaren uvid.

U pojedinačnom izvršenju Programa direktor je realizovao 45%, pomoćnik direktora 21%, pedagog 25% i psiholog 9% posećenih časova.

Nakon posećenih časova obavljeni su savetodavno – konsultativni i instruktivni razgovori sa nastavnicima na kojima su vršene analize strukture i sadržaja časova, izdvajani primeri dobre prakse i inovativnih postupaka, kao i primeri  neodgovarajućeg odnosa prema svojim obavezama,  uz sugestije, savete i predloge,  što bi trebalo promeniti, unaprediti i ažurirati na nastavnom i vannastavnom radu.

 

4.Inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor

          U toku školske godine nije bilo stručno – pedagoškog nadzora  od strane Ministarstva prosvete. Opštinski prosvetni inspektor je izvršio tri inspekcijska nadzora po određenim pitanjima, a nadležne mere su se odnosile,  na obavezu polaganja ispita za licencu i personalnu  dokumentaciju za pojedine nastavnike.

 

3.3. Školski odbor

      Upravni organ škole realizovao je programske zadatke u skladu sa zakonskom nadležnošću i pozitivno uticao na realizaciju ukupnih programskih obaveza u školi.

Godišnjim planom škole planirano je da Školski odbor razmatra 41 pitanja na 7 sednica. Održano je ukupno 9 sednica na kojim je razmatrano 43 pitanja , odnosno 2 pitanja više. Na sednicama je razmatrano od 2 do 10 pitanja.      

     Aktivnost članova je bila odgovorna i sadržajna i sednicama je prisustvovalo od 5 do 8 članova , a na većini sednica učestvovalo je u radu 8 i više članova. Oni su u raspravama i davanju predloga imali konstruktivan pristup, a odluke su donosili većinom glasova ili jednoglasno. Organizacija rada Školskog odbora je bila dobra. Sednice su blagovremeno zakazivane, a važniji materijali su pripremani u pisanoj formi. Na osnovu zakonske nadležnosti Odbor je donosio odluke i usvajao zaključke, mišljenja, predloge i stavove, čije je ostvarivanje praćeno povratnim informacijama.

    Važnija pitanja koje je Odbor razmatrao i usvojio su: Godišnji plan škole; Anex Školskog programa za školsku 2015-2016.godinu; Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada škole i Školskog programa od 1-8. razreda za 2014 – 2015; Izveštaj o realizaciji Školskog i Godišnjeg programa (dva puta); Informacija o aktivnostima  Tima za samovrednovanje i vrednovanje rada škole; Izveštaj o finansijskom poslovanju i finansijski plan škole; Informacije o uspehu  i disciplini učenika (po kvartalima); Program eskurzije i Izveštaj o realizaciji; Informacija o realizaciji Školskog razvojnog plana;  Izveštaj direktora o radu i Izveštaj o realizaciji Plana rada škole (2 puta); Izveštaj o popisu školske imovine;  Spisak obaveznih udžbenika i priručnika za školsku 2016/17.godinu i druga pitanja.  Odbor je razmatrao i usvojio više  informacija, zahteva, prigovora i drugih akata. 

     Na osnovu broja razmatranih pitanja, sadržaja rada i značaja donetih odluka i zaključaka, Odbor je svoju nadležnost ostvario na  uspešan način, zakonito i u funkciji razvoja i unapređenja rada  škole.

 

3.4. Nastavničko veće 

Izveštaj o radu Nastavničkog veća se podnosi u skladu sa programskom obavezom koja je utvrđena u Godišnjem planu rada škole. Način organizovanja, nadležnost i delokrug stručnih organa u školi, propisana je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, članovima 66.i 67. Nadležnost ovog stručnog organa je da  prati ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i da se stara o ostavrivanju ciljeva i standarda postignuća, uz osiguranje i unapređenje kvaliteta obrazovno vaspitnog rada.Izveštaj se podnosi na kraju školske  godine u skladu sa Godišnjim planom rada škole.

ORGANIZACIJA I USLOVI RADA

          Uslovi i organizacija rada Veća, nisu bitnije promenjeni u odnosu na prethodni period. Programski sadržaji su ostvarivani na sednicama i individualnim angažovanjem nastavnika, direktora, pomoćnika direktora, pedagoga i psihologa škole, u skladu sa planiranom vremenskom dinamikom. Sednice Veća su zakazivane i održavane nakon završetka nastave. Najčešće su sednice održavane petkom zbog prilagođavanja dana članovima koji rade u izdvojenim odeljenjima. 

  REALIZACIJA PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Realizacija obima Programa

Broj sednica

Broj pitanja-tema

Učešće članova u radu

Planirano

Realizovano

Planirano

Realizovano

Broj

članova

Prisutno

članova

Odsustvo

Opravdano

Neopravdano

9

9

70

70

58-67

47-52

6-20

1-6

          Održan je planirani broj sednica kao i planirani broj pitanja.Realizovani su svi  sadržaji a na sednicama je razmatrano od 6 – 11 pitanja.  Ukupna godišnja aktivnost ovog stručnog organa realizovana je za 13 časova i 55 minuta, a prosečno, po sednici oko 1 čas i 50 minuta. U odnosu na trajanje sednica, znatno veće vreme je utrošeno u pripremi materijala i sednica i realizaciji odluka i zaključaka.

Realizacija programskih sadržaja prema oblastima i područjima angažovanja

Broj razmatranih pitanja prema oblastima

Informacije

 

Odluke

Izveštaji i

analize

Planovi,

programi, razvojni dokumenti

Stručna

predavanja

Uže stručna pitanja

Zapisnici

 

Tekuće informacije i  pitanja

Ukupno

15

8

16

6

4

3

9

9

70

          Ukupan broj članova Veća je bio promenljiv zbog bolovanja i drugih razloga odsustva nastavnika i obaveza prijema njihove zamene. U radu veća učestvovalo je od 70% do 85% članova, što je neznatno povoljnije u odnosu na prethodnu školsku godinu. Na sednicama je bilo odsutno od 10 – 20  članova, a najveći broj iz opravdanih razloga, dok je iz neopravdanih razloga odsustvovalo, ukupno 22 člana (na sednicama od 1 – 6 članova).

          . Iskazana je puna odgovornost i nadležnost ovog stručnog organa prilikom usvajanja odluka, zaključaka, mera, stavova i informacija na sednicama,  a koje su se odnosile na ostvarivanje unapređenja nastavnog rada u školi. Veće je redovno, povratno, informisano o izvršenju donetih mera, zaključaka, odluka i stavova.

Od značajnijih pitanja koje je Nastavničko veće realizovalo, izdvajaju se:

-         Izveštaj o realizaciji Školskog programa i Godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015.godinu

-         Anex Školskog programa i Godišnji plan rada za školsku 2016/2017.godinu

-         Informacije i izveštaji o realizaciji Školskog programa i Godišnjeg plana rada – po klasifikacionim periodima

-         Informacije o uspehu i disciplini učenika – po kvalifikacionim periodima

-         Izveštaji o realizaciji programa Nastavničkog veća, stručnih veća i aktiva i pedagoško – instruktivnih uvida

-         Program takmičenja učenika i izvođenje ekskurzija za učenike i izveštaji o realizaciji ovih programa

-         Odluke o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika i dodeli diploma

-         Stručna predavanja na nivou Nastavničkog veća

-         Realizacija Programa stručnog usavršavanja nastavnika

-         Akcioni planovi samovrednovanja i vrednovanja rada škole, operativni školski razvojni planovi škole

-         Predlozi plansko – programskih sadržaja za program rada škole za školsku 2016/2017.godinu.

3.5. Odeljenska veća

Na 9 sednica, odeljenjska veća su razmatrala 33 uže stručno pitanje od kojih su najznačajnija: uspeh i disciplina učenika na klasifikacionim periodima i polugodištima; mere i aktivnosti na poboljšanju uspeha; periodična analiza ostvarivanja školskog programa i godišnjeg plana škole; organizacija rada sekcija, adaptacija učenika 1.razreda na školske uslove; dodatne i dopunske nastave; uslovi za izvođenje ekskurzija; organizacija takmičenja učenika;stavovi i mišljenja nastavnika o rezutatima takmičenja; predlozi učenika za nagrade i pohvale; angažovanje nastavnika za određene školske aktivnosti kao i drugi stručni poslovi.     

 

 3. 6. Stručna veća

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, propisan je rad stručnih organa, njihov sastav i nadležnost u školi. Obaveza je ovih stručnih organa da se  staraju  o osiguranju i unapređivanju kvaliteta obrazovno – vaspitnog rada u školi, prate ostvarivanje programa i vrednuju rezultate  rada nastavnika i učenika.

Izveštaj je, prema planu Nastavničko  veće trebalo da razmatra na sednici 28.06.2016.godine. Zbog neblagovremenog dostavljanja evidencije o radu dva stručna veća, na navedenoj sednici je podneta nepotpuna informacija, uz zaključak da se Izveštaj pripremi za sednicu Veća u avgustu mesecu. Realizujući ovaj zaključak, pripremljen je sažet pregled aktivnosti u ovoj oblasti, na osnovu odgovarajuće dokumentacije i evidencije o radu. U školi je organizovan rad 6 stručnih veća od njih  5 iz oblasti   srodne grupe predmeta(predmetna nastava –  za oblast jezika, za matematiku i fiziku, za biologiju i hemiju, za istoriju i geografiju, za TO, likovnu i muzičku kulturu i fizičko vaspitanje)  i jedno stručno veće za razrednu nastavu.

          Izveštaj, na sažet način, prikazuje rad stručnih veća i aktiva u školi za tekuću školsku godinu. Sadrži najbitnije  karakteristike o realizaciji programa  stručnih organa i pripremljen je na osnovu odgovarajuće dokumentacije i neposrednog saznanja  o radu.

         

Zajedničke karakteristike u ostvarivanju programa

Programi rada  veća su pripremljeni i isti su bili sastavni deo Godišnjeg plana.

Uvidom u  dokumentaciju stručnih veća i izveštaja koji su dostavili rukovodioci  veća, daju se opšta zapažanja i zajedničke karakteristike o radu ovih stručnih organa:

-         Ostvarena je ujednačenost u realizaciji programa i sva stručna veća su ispoljila dobru aktivnost uz određene razlike u stepenu postignuća.

-         U odnosu na ukupno planirani obim aktivnosti realizovano je više od 100% sadržaja, odnosno 100% planiranih sastanaka, što je unapređenje i viši novo aktivnosti u broju realizovanih pitanja.

-         Unapređeno je učešće članova u radu stručnih veća, jer je sastancima prisustvovalo 80% do 100% članova uz konstataciju da jedan manji deo nastavnika ne učestvuje u radu.

-         Stručni aktivi ostavrili su sve programske sadržaje uz dobro učešće u radu članova.

U ukupnoj realizaciji programskih sadržaja, postignut je, visok  nivo postignuća rada stručnih veća. Aktivnost se odvijala u skladu s planiranom vremenskom dinamikom  i na osnovu sopstvenih programa rada.Ostvarena je veoma dobra aktivnost i odgovornost članova u izvršavanju ovih radnih obaveza.

                                                                

3. 7. Pedagoška služba

U školskoj 2015/16.godini, rad stručnog saradnika – pedagoga odvijao se prema Godišnjem i mesečnim planovima rada.

          Svoju aktivnost pedagog je zasnivala  na ostvarivanju donetog programa u sledećim područjima rada: praćenje realizacije planova i programa vaspitno obrazovnog rada, pedagoško-instruktivni rad i saradnja sa nastavnicima na unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, savetodavni rad sa učenicima, saradnja i savetodavni rad sa roditeljima, profesionalna orijentacija učenika, korektivni-pedagoški rad, učešće u stručnom usavršavanju nastavnika, analitičko-istraživački rad i drugi poslovi.

U toku godine pedagog je posetilaukupno 41 čas, od toga 28 časova obavezne nastave, 3 časova obavezne izborne i izborne nastave, 2 časa dopunske, 3 časa dodatne nastave, 2 časa ČOS-a, 3 časova slobodnih aktivnosti.

Pedagog škole je realizovala i  sledeće poslove:

-         Vršila je konsultacije sa nastavnicima o posećenim časovima;

-         Obavljala je savetodavne razgovore sa učenicima i roditeljima;

-         Učestvovala je u radu odeljenskih roditeljskih sastanaka;

-         Učestvovala u organizaciji školskih i opštinskih takmičenja;

-         Učestvovala je u pripremi pripravnika za uvođenje u posao;

-         Pripremala je analize, informacije i izveštaje za stručne i druge organe škole;

-         Pripremala je stručna predavanja za stručne i druge organe škole;

-         Koordinirala je rad učeničkih i drugih organizacija u školi(Dečiji savez „Crveni krst“, Učenički parlament, testiranje učenika);

-         Učestvovala je u izradi IOP-a;

-         Koordinirala i učestvovala u radu školskih timova i veća.

Pripremila je i održala 2 predavanja za članove Nastavničkog veća i 3 predavanja za roditelje učenika ( Savet roditelja škole). Posetila je 7 izdvojenih odeljenja. Učestvovala je u radu 3 stručna veća (8 sastanaka) za koja je pripremala informacije po nekoliko programskih pitanja. Periodično je ostvarivala uvid u ažurnost vođenja dnevnika obrazovno – vaspitnog rada. Koordinirala je rad aktiva za razvoj školskog programa  u pripremi  Anexa Školskog programa od 1 do 8. Razreda. (primena  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) i realizaciju određenih poslova (probno testiranje učenika 8. razreda).Koordinirala je rad Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i aktiva za razvoj školskog programa. Vodila je evidenciju o realizaciji Programa kulturnih aktivnosti u školi. Učestvovala je, kao član tima za inkluziju u izradi IOP – a i u realizaciji, u timu  Školskog razvojnog plana i timu Stručnog usavršavanja.

          Tokom školske godine, vršila je analizu o promenama pri prelasku učenika iz razredne nastave  (4. razred) u predmetnu (5. razred), i uzrocima slabog uspeha učenika od 5. do 8. razreda. Analizirala je rezultate učenika na takmičenjima od školskog do republičkog nivoa i pripremila Izveštaj o postignutim rezultatima. Posebno se angažovala u radu sa učenicima kojima su izrečene vaspitne (pojačan vaspitni rad i savetodavni razgovori).

          Pedagog je bila uključena u pripremu, obradu i analizu podataka i informacija o vaspitno-obrazovnom radu u školi.

 

2.8.Savet  roditelja

Savet roditelja je od planiranih 6 realizovao 7 sednica i sve planirane  aktivnosti za školsku 2015/2016. godinu. Broj prisutnih članova je bio od od 14 do 20 člana. Na sednicama je u proseku učestvovalo 16 članova. Postojala je objektivna teškoća u prisustvu jednog broja članova zbog velike udaljenosti izdvojenih odeljenja matične škole (12 članova Saveta su iz izdvojenih odeljenja, što je više od 1/3 ukupnog sastava). Preduzete mere da se pospeši odgovornost i uloga  članova Saveta, nisu dale baš najbolje reultate , jer je došlo do minimalnog  unapređenja rada ovog organa (sedam članova Saveta nije prisustvovalo ni na jednoj sednici).

            Savet je na  7 sednica  razmatrao 45 pitanje,  u okviru zakonske nadležnosti i programskih zadataka. U potpunosti su realizovni planirani sadržaji , a zbog  značaja i ukazane potrebe razmatrana su pitanja koja nisu planirana u Programu Saveta (ukupno 3 pitanja više). Na sednicama je razmatrano od 1 – 12  pitanja,  ili nešto više od 6 pitanja po sednici. O svim pitanjima  članovi Saveta su informisani i oni su, na sednicama, davali svoje predloge i mišljenja, u cilju uspešnijeg rada škole i preduzimanja odgovarajućih mera. Značajnija pitanja koje je Savet razmatrao su: Godišnji plan rada Saveta, Informacije o uspehu i disciplini učenika (periodično), Predlog školskog kalendara značajnijih aktivnosti u školi, Informacije o obaveznim izbornim i izbornim predmetima u školi, Izboru udžbenika za učenike školske 2016/2017,2017/2018,2018/2019.godinu, Osiguranje i ishrana učenika, davanje saglasnosti na Program ekskurzija (izbor agencije i cena ekskurzije , odluka o visini dnevnica za nastavnike  i lekara – pratioca) i Program takmičenja učenika, Informacija o saradnji škole sa roditeljima učenika i društvenom sredinom, Informacija o realizovanim aktivnostima iz operativnog Školskog razvojnog plana škole, Informacija o rezultatima učenika na takmičenjima i nagrađenim učenicima, Namena korišćenja sredstava iz donacija, Izveštaj o realizaciji ekskurzije, Informacija o rezultatima koje su učenici ostvarili na završnom ispitu. Razmatrana su i pitanja o realizaciji programa za unapređenje uslova rada i saradnje sa roditeljima i druga školska pitanja.

Za roditelje su pripremljena i realizovana 3 stručna predavanja.

 

 4. OSTVARIVANJE OSTALIH OBLIKA OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA

4.1.Broj održanih ČOS – a 

Broj održanih časova odeljenskog starešine od    1 – 8. razreda  iznosi  1.288  časova. U razrednoj nastavi 756 a u predmetnoj 532.

 

          4.2.Broj održanih časova dopunske i dodatne nastave od 1 – 8. razreda

Ukupno je održano 664 časova dopunske nastave u predmetnoj nastavi, a u razrednoj nastavi 756 časova,  što ukupno iznosi 1.420 časova.

          U dodatnoj nastavi održano je  230  časova u predmetnoj, a u razrednoj nastavi 144 časa, što ukupno iznosi 375 časova.

 

 4.3. Broj održanih časova, po predmetima, u dopunskoj i dodatnoj  nastavi (predmetna nastava)

PREDMET

DOPUNSKA

 NASTAVA

DODATNA

NASTAVA

Srpski jezik                                

161

90

Ruski jezik                                   

62

36

Engleski jezik                               

60

27

Istorija

35

34

Geografija

44

33

Fizika

65

/

Matematika

144

/

Biologija

57

10

Hemija

36

/

SVEGA

664

230

 

4.4.Nagrade učenicima i vaspitne mere

            Na kraju II polugodišta učenicima su dodeljene nagrade u cilju vrednovanja i stimulisanja najboljih rezultata, a jednom broju učenika ostale su  izrečene vaspitne i  vaspitno-disciplinske mere, prema broju koji je dat u tabeli:

Nagrađeni

Pohvaljeni

Br.vaspitnih mera

Broj izostanaka

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Oprav.

Neoprav.

Ukupno

126

24,90

78

15,42

14

2,76

19.457

3.875

23.332

 

Nastavničko veće Osnovne škole «Svetozar Marković» Brodarevo,  na sednici održanoj 1.06.2015.god. donelo je odluku o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika koji su imali najbolje rezultate u učenju i radu  u svim oblastima obrazovno-vaspitnog angažovanja i vladanju u toku osmogodišnjeg školovanja, kao i za najbolje rezultate na takmičenjima, konkursima i javnim nastupima škole u toku školske godine. Daju se pokazatelji, osnov nagrađivanja, broj nagradjenih učenika i vrste nagrada u materijalnom obliku:

a)    Dobitnici Diplome «Vuk Karadžić» ( 12 učenika), knjiga i nagrade u materijalnom obliku (komplet pribora).

b)    Dobitnici posebnih diploma za izuzetne rezultate iz pojedinih nastavnih predmetima   ( 23 diplome –  12 učenika), knjiga i nagrade u materijalnom obliku (pribor za pisanje).

c)     Na republičkom takmičenju učestvovao  je  3 učenika. Učenici su nagrađeni knjigom, školskim priborom.

d)    Na okružnom takmičenju učestvovalo je 29 učenika i 7 na sportskim. Osvojeno je 2 prva i 3 druga i 10 trećih mesta. Učenici su nagrađeni  knjigama, školskim priborom.

e)     Na opštinskom takmičenju učestvovalo je 126 učenika i 12 na sportskim. Osvojeno je 10 prvih, 10 drugih i 15 trećih mesta. Učenici su nagrađeni knjigama i školskim priborom.

f)      Učenik generacije – Alomerović Amila, 8/2, za školsku 2015/16.  godinu, nagrađena je knjigom i ručnim satom.

g)    Učenici koji su u I razredu postigli IV (6 učenika) i koji su završili razred sa opštim uspehom odličan – prosek 5,00 (70 učenika), nagrađeni su knjigama.

h)    Na školskim konkursima  literarnog i likovnog stvaralaštva (Dan škole i Savindan) nagrađeno je 12 učenika novčanom nagradom. Na opštinskim konkursima nagrađeno je 8 učenika. Na republičkim konkursima nagrađena su 3 učenika. Na međunarodnom konkursu nagrađen je 1 učenik.

i)       Dva učenika, najaktivnija čitaoca, u školskoj biblioteci, nagrađeni su knjigom.

 

4.5.Završni  ispit  učenika 8. razreda

           Završni ispit za upis u srednje škole u junskom roku polagalo je 63 učenika škole, 4 učenika iz predhodne školske godine od kojih su 2 odustala i polagala ispit u avgustovskom roku  i 1 učenik stariji od 17.godina.

Na ispitu iz srpskog jezika učenici su osvojili od 1 do 18 bodova, ili prosečno po 8,89 bodova. Na ispitu iz matematike učenici su osvojili od 0 do 17,5 bodova, ili prosečno po 4,56 bodova. Na kombinovanom testu učenici su osvojili od 3,5 do 18,00 bodova ili prosečno 10,35 bodova.

Želje za upis struka popunio je 63 učenika.U prvom upisnom krugu upisano je svih 63 učenika.

5.   OSTVARIVANJE   VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

          Sadržaj i oblici slobodnih aktivnosti učenika kao i kolektivnih učeničkih organizacija predstavljaju deo ukupne delatnosti škole. Slobodne aktivnosti učenika i drugi oblici vaspitno-obrazovnog rada doprinose ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka škole.

5.1.Program učeničkih organizacija

          Program učeničkih organizacija je realizovan kroz posebne programe Dečijeg saveza i  Podmlatka CK, koji su bili sastavni  deo Godišnjeg plana rada škole. U ovim programima su sadržani operativni zadaci i aktivnosti, oblici rada, vreme i nosioci realizacije. Programski zadaci ostvareni su na uspešan i konkretan način, a naročito je bila sadržajna aktivnost Podmlatka Crvenog krsta ( nagradni konkursi za učenike, takmičenje učenika u oblasti poznavanja CK, učešće na krosu „Za srećnije detinjstvo“, animiranje i informisanje učenika o ovoj humanitarnoj organizaciji i drugi sadržaji rada). Dečiji savez imao je povremenu aktivnost u septembru i oktobru (pripremne aktivnosti, Dan škole, prijem učenika 1. razreda u Dečji savez, drvo generacije). Predstavnici  Učeničkog parlamenta  učestvovali u radu stručni organa i pripremali i realizovali zabavno – kulturne aktivnosti za učenike i roditelje.

5.2.Korektivni rad sa učenicima

            U sprovođenju nastavnog plana i programa mali broj učenika nije mogao da savlada obavezne postavljene zadatke. Ovi učenici nisu bili kategorisani u okviru specijalnog obrazovanja i vaspitanja. Pošto škola nema stručnih saradnika drugih profila sa njima je povremeno radio pedagog škole.

 5.3.Ekskurzija učenika

Ekskurzija za učenike  od 1 – 8. razreda izvedena je u skladu sa Programom izvođenja ekskurzije za školsku 2015/2016. godinu, koji je donelo Nastavničko veće na sednici održanoj 28.02.2016.godine, a saglasnost  je dao i  Savet roditelja.

Relacije i posećeni objekti

  8. razred

Relacija: Brodarevo – Užice – Kosjerić – Valjevo – Šabac – Sremski Karlovci – Petrovaradin – Vrabas – Subotica – Novi Sad – Beograd – Gornji Milanovac – Čačak – Užice – Brodarevo.

Objekti posete:

a)     Panoramsko razgledanje:  Jezera : Potpeć, Zlatarsko jezero.

Reke: Lim, Đetinja, Sava, Dunav

Planine: Zlatibor, Divčibare, Fruška Gora

Gradovi: Nova Varoš, Čajetina, Užice, Požega, Kosjerić,  Valjevo, Šabac, Novi Beograd, Gornji Milanovac,  Čačak.

b)    Poseta – razgledanje i obilazak istorijskih, geografskih i sportskih lokaliteta i  kulturno – istorijskih spomenika i objekata: Brankovina, Spomen obeležje Desanke Maksimović, Karlovačka gimnazija, Trg u Sremskim Karlovcima, Petrovaradinska tvrđava, Palićko jezero, zološki vrt na Paliću, Trg Svetozara Miletića u Novom Sadu, Kalemegdanska tvrđava, Bajrakli džamija u Beogradu, Knez Mihailova ulica.

 7. razred

Relacija:  Brodarevo – Nova Varoš – Sjenica – Sopoćani – Novi Pazar – Brodarevo

Poseta i obilazak:   Planina Zlatar,  Sjenica, Manastir  Sopoćani, Novi Pazar, Stara tvrđava, Altun-Alem džamija i centar grada.

6. razred

Relacija:  Brodarevo – Nova Varoš – Zlatibor – Kremna – Drven-grad – Brodarevo

Poseta i obilazak:  Zlatibor – Partizanske vode, Drven grad – etno naselje na Mećavniku.

5. razred

Relacija:  Brodarevo – Nova Varoš – Sjeničko jezero – Brodarevo.

Poseta i obilazak:  Sjeničko jezero – Zlatar- planina.

4. razred

Relacija:Brodarevo – Nova Varoš – Sirogojno – Zlatibor – Brodarevo

Poseta i obilazak: Etno selo u Sirogojno, Zlatibor

3. razred

Relacija:  Brodarevo – Nova Varoš – Kokin brod – Zlatar – Brodarevo.

Poseta i obilazak: Uvačko jezero, Zlatar-planina, turistički objekti.

2. razred

Relacija: Brodarevo – Prijepolje – Mileševo – Jabuka – Brodarevo.

Poseta i obilazak: Muzej, Dom kulture, Manastir Mileševo, Jabuka.

1. razred

Relacija: Brodarevo – Prijepolje – Brodarevo

Poset i obilazak: Muzej, Dom kulture, Park narodnih heroja, gradski stadion.

Karakteristična zapažanja

Prema mišljenju odeljenjskih starešina  koji su pratili i brinuli o učenicima na ekskurziji, nije bilo narušavanja discipline niti neprimernih postupaka koji bi uticali na pozitivan sud o kulturi ponašanja učenika za vreme putovanja i poseta objektima. Učenici su bili odgovorni, poštovali su zahteve nastavnika i svoje  postupanje su primerili vaspitnim i kulturnim normama.  To je zajednička karakteristika ponašanja učenika u svim razredima.

          Program ekskurzije je realizovan bez ijednog bezbedonosnog, saobraćajnog ili zdravstvenog problema.  Obezneđen je visok nivo lične sigurnosti i zaštite zdravlja učenika  na osnovama dobrog ponašanja učenika.

 

5.4.         Sekcije

          U školskoj 2015/16. godini, aktivnost je bila organizovana  u sledećim  sekcijama :

Naziv sekcije

Broj članova

Broj održanih časova

Broj

javnih nastupa

 

Napomena

Dramsko-literarna sekcija

51

106

6

 

Mladi biolozi – ekolozi

55

36

5

 

Mladi geografi

14

30

-

 

Mladi istoričari

19

28

-

 

Mladi fizičari

14

28

-

 

Mladi matematičari

44

72

-

 

Sekcija hemičara

13

34

-

 

Saobraćajna sekcija

16

36

1

 

Sportsko društvo

Odbojka

Košarka

 

24

20

 

26

33

 

2

1

 

 

Likovna sekcija

27

50

4

 

Hor

43

80

6

 

      U k u p n o                 

340

569

25

 

5.5.Takmičenja učenika

Programske aktivnosti su realizovane u skladu sa  Programom takmičenja učenika i kalendaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Broj učenika na školskom i opštinskom nivou takmičenja bio je približno isti  u odnosu na prethodnu školsku godinu .

Na oštinskim takmičenjima učestvovalo je 138 učenika i osvojili su  10 – I, 10 – II i 15 – III mesta i 1plasman.

Na okružnom takmičenju učestvovalo je 36 učenika,što je više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Učenici su osvojili 2 – I, 3 – II i 10 – III, što je više u odnosu na predhodnu školsku godinu.

Na republičkom takmičenju učestvovala su 3 učenika iz nastavnih predmeta: tehničko i informatičko obrazovanje(2) i u stonom tenisu(1) i imali su solidan plasman.

Nastavničko veće je ocenilo rezultate učenika na takmičenjima kao prilično uspešne i afirmativne za školu.

ŠKOLSKO TAKMIČENJE

 

OBLAST

SRPSKI JEZIK

MATEMATIKA

ENGLESKI JEZIK

RUSKI JEZIK

BIOLOGIJA

HEMIJA

GEOGRAFIJA

ISTORIJA

FIZIKA

TIO

FIZIČKO VASPITANJE

RECITATORI

ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU

 

UKUPNO

38

64

37

30

67

25

47

72

16

32

431

37

60

956

OPŠTINSKO TAKMIČENJE

OBLAST

 

 

 

 

 

 

 

SRPSKI JEZIK

MATEMATIKA

ENGLESKI JEZIK

RUSKI JEZIK

BIOLOGIJA

HEMIJA

GEOGRAFIJA

ISTORIJA

FIZIKA

TIO

RECITATORI

ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU

ATLETIKA

KROS

STONI TENIS

MALI FUDBAL

PLIVANJE

UKUPNO

8

24

2

2

16

8

6

16

10

10

6

8

14

102

3

12

1

218

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE

OBLAST

4.razred

5.razred

6.razred

7.razred

8.razred

UKUPNO

MATEMATIKA

1

 

 

 

 

1

BIOLOGIJA

 

 

 

3

 

3

ISTORIJA

 

 

 

1

1

2

FIZIKA

 

 

1

 

 

1

HEMIJA

 

 

 

2

 

2

TIO

 

 

2

4

3

9

ATLETIKA

 

 

 

3

3

6

STONI TENIS

 

 

 

 

1

1

UKUPNO

1

 

3

13

8

25

 

REPUBLIČKO TAKMIČENJE

OBLAST

5.razred

6.razred

7.razred

8.razred

UKUPNO

TIO

 

 

2

 

2

STONI TENIS

 

 

 

1

1

 

 

 

2

1

3

5.6. Konkursi i smotre

           Učešće učenika na nagradnim konkursima u školskoj 2015/16. godini:       

 Školski konkursi i smotre

            Učenici su učestvovali sa 73 literarnih i 171 likovnih radova na konkursima povodom Dana škole i Savindana.  Nagrađeno je 6 literarnih i 6 likovnih radova učenika.

Opštinski konkursi

Učenici su učestvovali sa 47 literarnih i 102 likovnih radova . Nagrađeno je 5 likovnih i 3 literarnih radova  učenika.

Međuokružni konkursi

Učenici su učestvovali sa 2 literarna i 41 likovni rad. Nagrađeno je 1 literarni rad  učenika.

Republički konkursi

          Učenici su učestvovali sa 29 literarnih i 45 likovnih rada. Nagrađena su 2 literarna  i 1 likovni rad učenika.

Međunarodni konkursi

          Učenici su učestvovali sa 12 likovnih rada. Nagrađen je  1 likovni rad učenika.

         

   6.  OSTVARIVANJE POSEBNIH PROGRAMA

       

6.1.Program zdravstvene prevencije     

Mere u zdravstvenoj  prevenciji su preduzimane kontinuirano u toku cele školske godine. Podsticana je lična i kolektivna prevencija u zaštiti učenika za vreme njihovog boravka u školi.

        Program zdravstvene prevencije realizovan kroz sledeće sadržaje :

-         stalna (dnevna) prevencija u održavanju higijene školskog prostora,

-         izvršena je dezinfekcija svih prostorija u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima,

-         praćenje higijene učenika (kontrola urednosti, čistoće, odevanja),

-         vakcinacija odgovarajućih populacija protiv određenih zaraznih bolesti (1,3,5,6, 7. i 8.razred),

-         zdravstveno prosvećivanje u okviru redovnih programa iz više nastavnih predmeta i nastavnih filmova ( bolesti zavisnosti, narkomanija, alkoholizam i drugo),

-         organizovani sistemaski pregledi učenika 8. razreda radi upisa u srednju školu i učenika koji su putovali na ekskurziju,

-         vršena je  kontrola bakteriološke ispravnosti vode u matičnoj školi i u izdvojenim odeljenjima,

-         predavanja na teme: video prezentacija o AIDS – u, „Borba protiv pušenja“, „Tuberkuloza“ i „Pušenje – štetnost“, „Bolesti zavosnosti – narkomanija i pušenje“.

Programski zadaci su ostvareni na uspešan način.

  6.2. Maloletnička delikvencija 

U školi nisu registrovani učenici koji izraženo iskazuju delikventno ponašanje. Na kraju školske godine prema 12 učenika  ostala je izrečena  vaspitna  mera ukor odeljenjskog veća  i smanjenje ocene iz vladanja na 3, zbog velikog broja neopravdanih izostanaka i nedoličnog ponašanja.  Sa učenicima, u toku školske godine, radio je Tim za zaštitu učenika od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, psiholog, pedagog, odeljenjske starešine, direktor i pomoćnik direktora i preduzete su aktivnosti (pojačan vaspitni rad, savetodavni razgovori) , koje nisu u dovoljnoj meri imale uticaja na iste.

7.     REALIZACIJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članom 57.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Godišnjim planom rada škole, Školski odbor razmatra i usvaja Plan stručnog usavršavanja zaposlenih.

Izveštaj je pripremljen od strane školskog tima za stručno usavršavanje zaposlenih, a  na osnovu evidencije,  dokumentacije tima I lične evidencije nastavnika.

Izveštaj sadrži obim realizacije programskih sadržaja u prvom polugodištu  2015/2016. godine, zaključke, mišljenja i predloge za realizaciju aktivnosti u drugom polugodištu tekuće školske godine.

 

II  REALIZACIJA PROGRAMA

1.Obim realizovanih aktivnosti

Sadržaj

Nivo

Realizatori

Učesnici

Vreme realizacije

Nastavni planovi

Školski nivo

Stručna veća

 

avgust

Poseta sajmu knjiga i učila-Beograd

Vanškolski nivo

Rukovodioci veća i bibliotekar

Tatjana Vukašinović

Murat Mujezinović

31.11.2015.

Uvođenje pripravnika u posao-priprema za sticanje licence

 

Školski nivo

A. Bukvić-mentor;

E. Čokić-pripravnik;

A. Kurbegović-mentor;

S. Alomerović-pripravnik;

D. Delendzić-mentor;

S. Kadić-pripravnik;

S. Šemović-mentor;

R. Rakonjac-pripravnik;

S. Ćosović-mentor;

H. Nestorović-pripravnik;

 

oktobar-januar

Ugledni časovi

 

Školski nivo

 

Suad Hanić

Ajla Adilović,

Nadžija Hadžagić,

Ratko Rakonjac,

Tatjana Vukašinović,

Enisa Kijametović,

Sabina Porović

Anela Rondić

Admir Alomerović

Denisa Delendžić

Maida Planić

Sanela Hanić

Sabrina Alomerović

Bojan Dučić

Mirsada Nuković

Denis Spahić

Elvir Bjelak

Eldina Šehović

Murat Mujezinović

Enis Kriještorac

Denis Alomerović

Senada Mujezinović

Azra Adilović

Alisa Bukvić

Nataša Bogdanović

Jelena Slović

Džemila Rovčanin

Selma Šemovič

Demir Ćatović

Azra Henjaš

Zlata Podbićanin

Maida Sudžuk

Samira Ćosović

Mersudin Husović

Dragana Vasojević

Almira Bajraktarević

Amel Kurbegović

Helena Nestorović

Selma Mujanović

Direktor škole,pedagog,  psiholog,pomoćnik direktora,nastavnici predmetne I razredne nastave

08.10.2015.

06.11.2015.

15.03.2016.

18.03.2016.

29.03.2016.

25.03.2016.

28.03.2016.

31.03.2016.

06.04.2016.

11.04.2016.

14.04.2016

14.04.2016.

11.04.2016.

12.04.2016.

12.04.2016.

13.04.2016.

13.04.2016.

14.04.2016.

14.04.2016.

06.05.2016.

06.05.2016.

10.05.2016.

10.05.2016.

12.05.2016.

11.05.2016.

13.05.2016

19.05.2016.

23.05.2016

23.05.2016.

25.05.2016.

25.05.2016.

27.05.2016.

27.05..2016.

23.05.2016

03.06.2016.

03.06.2016.

09.06.2016

13.06.2016.

09.06.2016.

Stručna tema “Aktivni ugalj”

Školski nivo

 

Nastavnik hemije

Članovi stručnog veća

oktobar

Stručna tema: “Primena inovacija u nastavi”

Školski  nivo

Nastavnik srpskog jezika

Članovi stručnog veća

oktobar

Prezentacije udžbenika

 

 

Školski nivo

 

Izdavačka kuća-BIGZ ŠKOLSTVO

Izdavačka kuća-KREATIVNI CENTAR

ŠKOLA PLUS

EDUKA

ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA- BEOGRAD

Predmetni nastavnici i učitelji razredne nastave

23.12.2015.

 

      26.01.2016.

22.02.2016.

10.03.2016.

17.03.2016

Stručni skup

 

Vanškolski nivo

 

INFO SESIJA

Šefket Šehović, Adnan Muškić

13.11.2015.

Stručna tema:”Disciplina u nastavi”

Školski nivo

Denisa Delendzić

Članovi stručnog veća

decembar

Stručna tema: “Kako motivisati učenike”

 

Školski nivo

 

Nastavnik engleskog jezika

Članovi stručnog veća

decembar

Stručna tema: “Rak dojke”

Školski nivo

Nastavnik biologije

Članovi stručnog veća

januar

Stručna tema:”Funkcije istorije u nastavnom procesu”

Školski nivo

Nastavnik istorije

Članovi stručnog veća

januar

SEMINAR

Konferencija: „Pravilna ishrana i fizička aktivnost-ZDRAVO RASTIMO-

Vanškolski nivo

Autori: Irena Kurtenjak; Nataša Šoštarić

Adnan Muškić

oktobar

Stručna tema:”Motivacija učenika u nastavi”

Školski nivo

Pedagog

Članovi nastavničkog veća

novembar

Stručna tema:”Diferencirana nastava i individualizovana nastava-odlike, način i problemi diferencijacije”

Školski nivo

Pomoćnik direktora

Članovi nastavničkog veća

februar

Stručna tema:”Aktivnosti učenika u svetlu razvojnih teorija učenja”

Školski nivo

Direktor

Članovi nastavničkog veća

mart

Stručna tema:”Odnos učitelja razredne nastave prema nastavi matematike”

Školski nivo

Predsednik stručnog veća

Članovi stručnog veća

mart

Akreditovani seminar:”Integrativna nastava u ambijentalnim učionicama” – K2P2, kat. br.368

Vanškolski nivo

Katarina Čarapić, Gorica Stanojević

Nastavnici i predmetne i razredne nastave

mart

Akreditovani seminar:”Zimski susreti učitelja Srbije”

Vančkolski nivo

Jasmina Stojković, Snežana Milojković, Ivan Milovanović, Maja Milovanović, Milanka Pavlović, Nevenka Lovrinčević, Dragana Knežević, Zorica Marković, Neda Bogojević Preković

Nastavnici razredne nastave

mart

Stručna tema:”Vaspitanje-mišljenja učenika u savremenoj školi-značaj, mogućnosti”

Školski nivo

Pedagog

Članovi nastavničkog veća

april

Stručna tema:”Disleksija i disgrafija; Vršnjačko nasilje i programi prevencije”

Vanškolski nivo

Organizator seminara- Bošnjačko nacionalno veće

Ajla Adilović, Azra Adilović, Samra Hadzibulić, Amel Kurbegović, Alisa Bukivć, Azra Duran, Jelena Stiković, Denis Alomerović, Sabrina Alomerović

april

Akreditovani seminar:”Putokaz za uspešno praćenje i izveštavanje o napredovanju učenika u savladavanju školskog programa”-K2P2, kat. br.439

Vanškolski nivo

Dragica Jokić, Ljubinka Mijatović

Nastavnici razredne i predmetne nastave

Maj

Tematski dan

Školski nivo

Ajla Adilović, Sabrina Alomerović

 

Jun

 

2. Zajedničke karakteristike u realizaciji program

Na osnovu dokumentacije tima, evidencije koja se vodi u školi i lične evidencije nastavnika, daju se opšta zapažanja o realizovanim sadržajima. Programske ativnosti u odnosu na plan realizovane su uspešno.

 

8. REALIZACIJA SARADNJE SA DRUŠTVENOM SREDINOM

          Zadaci planirani Godišnjim planom rada škole  realizovani su na uspešan način. Primarni zadatak u saradnji  škole sa društvenom sredinom odnosio se na saradnju sa roditeljima učenika i podsticanje u ostvarivanju ciljeva obrazovno – vaspitnog rada. Škola je bila nosilac  obrazovnog i kulturnog života u lokalnoj sredini.

          Na  roditeljskim sastancima, pored analize uspeha, roditelji su informisani o uslovima rada u školskoj  godini, o kolektivnom osiguranju,  obezbeđenosti učenika udžbenicima i školskom priboru, uslovima za izvođenje ekskurzije, obezbeđenju ishrane, uslovima za upis učenika  8. razreda u srednje škole, uspehu i vladanju učenika (po klasifikacionim periodima).

Saradnja sa društvenom sredinom odvijala se kroz posete roditelja školi, povremenom saradnjom sa MZ i drugim subjektima. Ostvarena je dobra saradnja sa Školskom upravom, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, SO Prijepolje – Služba za obrazovanje, MUP Prijepolje, Centar za socijalni rad, Organizacija Crvenog krsta – Prijepolje, Dom kulture, Matična biblioteka „Vuk Karadžić“. Kontinuirana saradnja ostvarena je sa svim osnovnim školama a povremena, sa srednjim školama u opštini Prijepolje i Tehničkom školom iz Užica, Poljprivrednom školom iz Požege i Građevinskom školom iz Beograda. Dobra saradnja je ostvarena sa donatorima škole.

8.1. Saradnja sa roditeljima

          U toku školske godine, pored roditeljskih sastanaka, organizovani su individualni susreti i razgovori sa roditeljima, prema posebnom rasporedu i zaduženju odeljenskih starešina i predmetnih nastavnika.  Direktor, pomoćnik direktora i pedagog  obavljali su razgovore i ostvarivali stalnu saradnju sa roditeljima. Organizovan je susret i prigodna svečanost sa roditeljima najboljih i nagrađenih učenika škole.

          Individualne sastanke i savetodavni rad sa roditeljima direktor, pomoćnik direktora i pedagog su organizovali svakog nastavnog dana u svojim kancelarijama. Kontakti roditelja sa nastavnicima i odeljenskim starešinama ostvarivani su prema planiranom rasporedu (termini i prostorije su utvrđeni na početku školske godine).

      Održano je pet redovnih  roditeljskih sastanaka prema kalendaru i tri vanredna.

 

8.2. Saradnja sa organizacijama i institucijama

          U oblasti zdravstvene zaštite i higijensko - sanitarne preventive škola je sarađivala sa Domom zdravlja iz Prijepolja i Zdravstvenom stanicom u Brodarevu.

          U oblasti kulture škola je dobro sarađivala sa Domom kulture u Prijepolju (organizovana pozorišna predstava„Nekad i sad- ni nalik“ za učenike od 1. do 8. razreda), u realizaciji kulturno zabavnih programa (gostovanje pesnika u školi, zabavno takmičarske manifestacije, „Bum – fest“ i“Dečurlijada 2016’’) i Matičnom bibliotekom „Vuk Karadžić“ u okviru opštinske smotre recitatora.

U saradnji sa Centrom za socijalni rad i Nacionalnom službom za zapošljavanje, realizovan je  „Always“ edukativni program o pubertetu i higijeni za učenice šestog razreda.

          Uspešnu saradnju škola je imala sa OO CK Prijepolje kroz više zajedničkih programa (nagradni konkursi,opštinski kros učenika,  knjige i đački pribor, takmičenja, humanitarne aktivnosti) , Centrom za socijalni rad, sa AD“Trgopek“ i osiguravajućim društvima „Dunav osiguranje“ i „Sava osiguranje“ kao i lokalnom TV Forum.

U oblasti bezbednosti učenika škola je imala uspešnu saradnju sa predstavnicima MUP – a Prijepolje koji su pripremili za učenike 5.  razreda  projekat: “Bezbedno detinjstvo“ na teme “Bezbednost u saobraćaju“ , „Upoznajmo policiju“,i „U začaranom krugu droge i alkohola“, „Vršnjačko nasilje“, „Digitalno nasilje“.

 

9.   REALIZACIJA PROGRAMA ŠKOLSKOG MARKETINGA

          Program internog marketinga, u školskoj godini  ostvaren je dobro. Značajno je unapređeno interno informisanje nastavnika škole. Dostavljani su, na prethodno razmatranje, pisani materijali, za najvažnija stručna pitanja, pisana obaveštenja i informacije. Informisanje nastavnika vršeno je i preko oglasnih tabli u dve zbornice. Kontinuirano su podnošene povratne informacije o realizaciji zaključaka i mera organa. Informisanje učenika vršeno je preko oglasne table u školi, knjige saopštenja za učenike i razglasnih stanica - dva razglasa -(stara i nova školska zgrada),  kao i putem neposrednih saopštenja i informacija koje su davale  odeljenske starešine, direktor, pomoćnik direktora i pedagog, korišćenjem sajta škole, elektronskog dnevnika i elektronskog zvona.

          Škola nema svoj đački list.

          O svim važnijim školskim pitanjima, od interesa  za učenike,  saopštenja i obaveštenja isticana su na oglasnim tablama u dve školske zgrade, i na oglasnoj tabli IO Komarana.

U oblasti eksternog marketinga škola je ostvarila povremenu saradnju sa Novinskom ustanovom „Polimlje“ i  lokalnom  TV „Forum“ i Regionalna televizija(Novi Pazar).

 

10.  EVALUACIJA GODIŠNJEG PLANA

          Kvantitativni i kvalitativni elementi i rezultati u  realizaciji Godišnjeg plana, praćeni su u skladu sa utvrđenim  obavezama i odredbama  odgovarajućih normativnih akata škole. Izvršioci ovog zadatka bili su : direktor, pomoćnik direktora, pedagog i sekretar škole. Rezultati rada su praćeni dnevnom kontrolom, a iskazivani nedeljno, mesečno, na klasifikacionim periodima, na kraju I i II polugodišta i izveštajima o godišnjoj realizaciji programa rada škole.

          Sredstva, metode i oblici rada u praćenju dinamike i obima evaluacije programa su bili:

-         dnevna evaluacija izvršenog obima poslova prema strukturi radnih obaveza, u okviru dnevnog rasporeda,

-         nedeljna evidencija izvršenog obima i kvaliteta poslova u okviru zaduženja i rasporedu  u 40-to časovnoj radnoj nedelji,

-         mesečna evidencija izvršenih obaveza uz pokazatelje za obračun plate zaposlenih radnika,

-         kvartalni, polugodišnji i godišnji izveštaji o realizaciji programa rada škole,

-         informacije i izveštaji o realizaciji programskih obaveza u određenim oblastima i područjima rada,

-         izveštaji i informisanje o realizaciji donetih mera i zaključaka koji se odnose na obim i kvalitet rada,

-         informacije nadležnim organima o ostvarivanju programskih zadataka škole,  (prioritetno  za Školsku upravu u Užicu - Ministarstva prosvete  i SO-e Prijepolje),

-         analiziranje kvaliteta izvršavanja radnih obaveza i radnog doprinosa radnika škole.

Nosioci evaluacije bili su:

-         Direktor

-         Pomćnik direktora

-         Pedagog

-         Psiholog

-         Sekretar

-         Rukovodioci stručnih veća

-         Tim za samovrednovanje i vrednovanje rada u školi

-         Tim za profesionalnu orijentaciju

 

 11. SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE

Plan za samovrednovanje i vrednovanje rada škole u školskoj 2015/2016. Godini predviđa realizaciju Akcionog plana za ključne oblasti koje su praćene u prethodnoj školskoj godini i uporedo rad na novoj izabranoj ključnoj oblasti koja će se pratiti u tekućoj školskoj godini.

Akcionim planom predviđene su i realizovane sledeće aktivnosti:

1.     Školski program i Godišnji plan rada

- realizacija: Školski program i Godišnji plan radaurađeni na vreme,usaglašeni sa preporukama školske uprave i usvojeni na svim organima škole

2.     Elektronski dnevnik

-   realizacija: i u školskoj 2015/2016. godini obezbeđeno je neometano funkcionisanje elektronskog dnevnika ali je neophodno da odeljenske starešine i predmetni nastavnici redovno i ažurno unose sve neophodne podatke

3.     Veb sajt škole

-     realizacija: veb sajt urađen i ažurira se po potrebi ali je neophodno redovnije ažuriranje i sajt obogatiti novim sadržajima za šta treba uključiti veći broj premetnih nastavnika i učitelja

4.     Plan posete časovima

-                  realizacija: plan posete časovima se odvija po unapred utvrđenom planu za tekući mesec koji se dostavlja u zbornicama na oglasnim tablama

Za novu ključnu oblast PODRŠKA UČENICIMA urađene su sledeće aktivnosti: formiran tim, urađen plan, izvršen izbor tehnike i instrumenata, obezbeđeni i prikupljeni dokazi i urađen akcioni plan.

 

12. REALIZACIJA  PROGRAMA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE UČENIKA

U ŠKOLSKOJ 2015/2016.GODINI                                                                

U programu je uključena i naša škola od početka školske godine. Tim čine odeljenske starešine sedmog i osmog razreda. Tim je doneo i usvojio program i plan PO koji čini pet modula:

1)    Samospoznaja

2)    Informisanje o zanimanju i karijeri

3)    Upoznavanje sa putevima obrazovanja i mrežom škole

4)    Realni susreti sa svetom rada i predstavnicima budućih zanimanja

5)    Donošenje odluke o izboru škole i zanimanja

Program je realizovan kroz radionice, časove odeljenskog starešine, na roditeljskim sastancima, na časovima sekcija, redovnim časovima, dodatnoj nastavi iz srpskog jezika, časovima likovne kulture, informatike i računarstva i građanskog vaspitanja.

U okviru realnih susreta školu su posetile:

1)    Prijepoljska gimnazija ( 25.12.2015.god)

2)    Poljoprivredna škola „Ljubo Mićić“ iz Požege (09.05.2016.g.)

3)    Tehnička škola“Radoje Ljubičić“iz Užica(12.05.2016.god.)

4)    Ekonomsko- trgovinska škola iz Prijepolja(17.05.2016.god.)

5)    Građevinska škola iz Beograda (17.05.2016.god.)

6)    Prijepoljska medresa „Bakije-hanume“ (25.05.2016.god.)

Predsednik tima vodi uredno evidenciju o sastancima i svim aktivnostima vezanim za profesionalnu orijentaciju

 

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“

B R O D A R E V O

 

I Z V E Š T A J

O REALIZACIJI  ŠKOLSKOG PROGRAMA

ZA

1,  2 , 3 , 4 ,5 ,6 , 7,  8. RAZRED

U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI

 

   U V O D

 

          Školski program za 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8.  razred doneo je Školski odbor Osnovne škole «Svetozar Marković» u Brodarevu, za period od 4 godine, na sednici održanoj 14.09.2014.godine.

          Ovaj Program urađen je u skladu sa  Zakonom o osnovana sistema obrazovanja i vaspitanja, Opštim i Posebnim osnovama Školskog programa za 1,2 ,3 ,4 i 5. razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS – „Prosvetni glasnik“ Br. 10/04, 1/05, 3/06, 6/07,5/08,6/09,2/10) i Pravilnikom o nastavnom planu i programu. Program su pripremili stručni aktivi 1, 2, 3 i 4. razreda, a za 5, 6, 7  i 8. razred stručna veća, uz pomoć direktora, pomoćnika direktora i pedagoga škole, a njegovu realizaciju je pratila Komisija i uprava  škole i stručni saradnik.

          Školski program je usvojen i primenjivaće se u naredne četiri školske godine.

 

1.  KADROVSKI USLOVI RADA

          Školski program realizovao je tim nastavnika razredne  i predmetne nastave koji su  u toku školske godine učestvovali u radu odgovarajućih stručnih seminara. Većina nastavnika prisustvovala je stručnim seminarima koji su realizovani u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i škole. Ovi seminari su konkretizovani u poglavlju  – REALIZACIJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – u Izveštaju o radu škole za školsku 2015/16.

          Školski program realizovalo je 21 nastavnika razredne, 32 nastavnika predmetne  nastave kao i 2 veroučitelja (islamska i pravoslavna veronauka).

          U toku školske godine došlo je do kadrovskih promena u razrednoj nastavi matičnoj školi,u izdvojenim odeljenjima Slatina,Potok i Brajkovac radi odlaska radnika na porodiljskog bolovanja.

 2. OBAVEZNI, OBAVEZNI IZBORNI I IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Školski program sadržavao je obavezne, obavezne izborne i izborne nastavne predmete.

          U obaveznoj nastavi  realizovani su predmeti nastavnih sadržaja koji su bili obavezni za sve učenike 1, 2 ,3 ,4,5 ,6 ,7 ,8. razreda.Takođe je organizovana nastava za grupu učenika pripadnika nacionalne manjine (bošnjačke) iz 1. i 2.razreda na dvojezičnom modelu.

Obavezni izborni nastavni predmeti i izborni nastavni predmeti od 1. do 4. razreda imali su  nastavne sadržaje i programske obaveze koje su učenici, zajedno sa roditeljima, izabrali između više obaveznih izbornih  i izbornih predmeta, a u skladu sa svojim sklonostima, nakon pismene saglasnosti roditelja. Učenici i roditelji su se izjašnjavali pored obaveznog (Verska nastava ili Građansko vaspitanje), između tri ponuđena izborna predmeta, u nižim razredima i to: – Čuvari prirode, Od igračke do računara i Ruke u testu, a učenici 5.  razreda su se izjašnjavali između četiri ponuđena izborna predmeta : Čuvari prirode, Informatika i računarstvo, Hor i orkestar i Svakodnevni život u prošlosti.

 

  3. REALIZACIJA PROGRAMA 2015-2016.

  a) REALIZACIJA  GODIŠNJEG  FONDA ČASOVA ZA  1.  RAZRED

Red.

broj

  A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

 

 

 

 

8

 

1.

Srpski jezik

5

180

 

1.440

 

Maternji jezik nacionalnih manjina(bosanski)

5

180

1

180

 

Srpski jezik (kao nematernji jezik)

2

72

1

72

2.

Matematika

5

180

 

1.440

3.

Svet oko nas

2

72

 

576

4.

Likovna kultura

1

36

 

288

5.

Muzička kultura

1

36

 

288

6.

Fizičko vaspitanje

3

108

 

864

7.

Engleski jezik

2

72

 

576

 

UKUPNO A

19-21

684-936

 

5.724

Red.

broj

  B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Verska nastava/ Građansko vaspitanje

1

36

8

288

Red.

broj

 V) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Čuvari prirode /Od igračke do račun.

1

36

8

288

 

UKUPNO A + B + V

21-23

756-1.008

8

6.300

                                                                                               

  b)  REALIZACIJA GODIŠNJEG  FONDA ČASOVA ZA  2.  RAZRED

Red.

broj

   A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

 

 

 

 

8

 

1.

Srpski jezik

5

180

 

1.440

 

Maternji jezik nacionalnih manjina(bosanski)

5

180

2

360

 

Srpski jezik (kao nematernji jezik)

2

72

2

144

2.

Matematika

5

180

 

1.440

3.

Svet oko nas

2

72

 

576

4.

Likovna kultura

2

72

 

576

5.

Muzička kultura

1

36

 

288

6.

Fizičko vaspitanje

3

108

 

864

7.

Engleski jezik

2

72

 

576

 

UKUPNO A

27-29

972-1.044

 

7.776-7.842

Red.

broj

    B)   Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Verska nastava/ Građansko vaspitanje

1

36

8

288

Red.

broj

    V)   Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Čuvari prirode /Od igračke do račun.

1

36

8

288

 

UKUPNO A + B + V

29-31

1.044-1.116

8

8.352-8.928

                                                                                                                       

  c)  REALIZACIJA GODIŠNJEG FONDA ČASOVA ZA  3.  RAZRED

Red.

broj

    A)   Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

 

 

 

 

7

 

1.

Srpski jezik

5

180

 

1.260

2.

Matematika

5

180

 

1.260

3.

Priroda i društvo

2

72

 

504

4.

Likovna kultura

2

72

 

504

5.

Muzička kultura

1

36

 

252

6.

Fizičko vaspitanje

3

108

 

756

7.

Engleski jezik

2

72

 

504

 

UKUPNO A

20

720

 

5.040

Red.

broj

    B) Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Verska nastava/ Građansko vaspitanje

1

36

7

252

Red.

broj

    V)   Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Čuvari prirode /Od igračke do račun.

1

36

7

252

 

UKUPNO A + B + V

22

792

7

5.544

 d)  REALIZACIJA GODIŠNJEG FONDA ČASOVA ZA  4.  RAZRED                                                       

Red.

broj

    A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

 

 

 

 

9

 

1.

Srpski jezik

5

180

 

1.620

2.

Matematika

5

180

 

1.620

3.

Priroda i društvo

2

72

 

648

4.

Likovna kultura

2

72

 

648

5.

Muzička kultura

1

36

 

324

6.

Fizičko vaspitanje

3

108

 

972

7.

Engleski jezik

2

72

 

648

 

UKUPNO A

20

720

 

6.480

Red.

broj

    B)   Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Verska nastava/ Građansko vaspitanje

1

36

9

324

Red.

broj

    V)   Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Čuvari prirode /Od igračke do račun.

1

36

9

324

 

UKUPNO A + B + V

22

792

9

7.128

                                                                                                                                                             

 e)  REALIZACIJA GODIŠNJEG FONDA ČASOVA ZA  5.  RAZRED                                            

Red.

broj

    A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

 

 

 

 

4

 

1.

Srpski jezik

5

180

 

720

2.

Engleski jezik

2

72

 

288

3.

Likovna kultura

2

72

 

288

4.

Muzička kultura

2

72

 

288

5.

Istorija

1

36

 

144

6.

Geografija

1

36

 

144

7.

Matematika

4

144

 

576

8.

Biologija

2

72

 

288

9.

Tehničko i informatičko obrazovanje

2

72

 

288

10.

Fizičko vaspitanje

2

72

 

288

 

UKUPNO A

23

828

 

3.312

Red.

broj

    B)   Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Verska nastava/ Građansko vaspitanje

1

36

4

144

2.

Drugi strani jezik-ruski jezik

2

72

 

288

3.

Fizičko vaspitanje-izabrani sport

1

36

 

144

 

UKUPNO B

4

144

 

576

Red.

broj

    V)   Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Informatika i računarstvo

1

36

4

144

 

UKUPNO A + B + V

28

1.008

 

4.032

                                                                                                                       

 e)  REALIZACIJA GODIŠNJEG FONDA ČASOVA ZA  6.  RAZRED                                                        

Red.

broj

    A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

 

 

 

 

3

 

1.

Srpski jezik

4

144

 

432

2.

Engleski jezik

2

72

 

216

3.

Likovna kultura

1

36

 

108

4.

Muzička kultura

1

36

 

108

5.

Istorija

2

72

 

216

6.

Geografija

2

72

 

216

7.

Matematika

4

144

 

432

 

Fizika

2

72

 

216

8.

Biologija

2

72

 

216

9.

Tehničko i informatičko obrazovanje

2

72

 

216

10.

Fizičko vaspitanje

2

72

 

216

 

UKUPNO A

24

864

 

2.592

Red.

broj

    B)   Obavezni izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Verska nastava/ Građansko vaspitanje

1

36

3

108

2.

Drugi strani jezik-ruski jezik

2

72

 

216

3.

Fizičko vaspitanje-izabrani sport

1

36

 

108

 

UKUPNO B

4

144

 

432

Red.

broj

    V)   Izborni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

1.

Informatika i računarstvo

1

36

3

108

 

UKUPNO A + B + V

29

1.044

3

3.132

 

e)  REALIZACIJA GODIŠNJEG FONDA ČASOVA ZA  7.  RAZRED                                                         

Red.

broj

    A) Obavezni nastavni predmeti

Nedeljni fond

časova

Godišnji fond časova

 po predmetima

Broj

odeljenja

Ukupan godišnji

fond realizovanih časova  u školi

 

 

 

 

4

 

1.

Srpski jezik

4

144

 

576

2.

Engleski jezik

2

72

 

288

3.

Likovna kultura

1

36

 

144

4.

Muzička kultura

1

36

 

144

5.

Istorija

2

72

 

288

6.

Geografija

2

72

 

288

7.

Matematika

4

144