• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pravilnik o izboru učenika generacije

 P R A V I L N I K

O IZBORU UČENIKA GENERACIJE

U OSNOVNOJ ŠKOLI

„SVETOZAR MARKOVIĆ“

U

BRODAREVU 

Mart,2018. godina

Na osnovu člana 119.stav 1 tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja  i vaspitanja(„Službeni glasnik RS“, broj:88/17), (u  daljem tekstu: Zakon) i člana 73.stav 1.tačka 1) Statuta Osnovne škole“Svetozar Marković“, Brodarevo, Školski odbor OŠ“Svetozar Marković“, na sednici održanoj dana 16.03.2018.godine doneo je sledeći

P R A V I L N I K

O IZBORU UČENIKA GENERACIJE

I IZBOR UČENIKA GENERACIJE

Izbor učenika generacije vrši se na kraju osmogodišnjeg školovanja.

Predlog za izbor učenika generacije daje Komisija koju imenuje Nastavničko veće.

Komisiju sačinjavaju pedagog škole, odeljenjske starešine, predstavnici Učeničkog parlameta, predstavnik Saveta roditelja.

Izbor se vrši na osnovu Kriterijuma za izbor učenika generacije.

II KRITERIJUMI ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE:

1. USPEH

2. DISCIPLINA

3. AKTIVNOST U ODELJENJSKOJ ZAJEDNICI

4. UČEŠĆE U RADU SEKCIJA

5. UČEŠĆE NA TAKMIČENJIMA, SMOTRAMA I KONKURSIMA

1. USPEH

- Vukovac                                                                                             200 bodova

- Odličan uspeh od II -VIII razreda sa prosečnom ocenom 5,00          150 bodova

- Prosečan uspeh od II-VIII razreda srednja ocena 4,5-4,99                130 bodova

2. DISCIPLINA

- Bez izrečenih vaspitnih mera                                                               20 bodova

Za izrečene vaspitne mere u toku školske godine:

 Opomena, Ukor odeljenjskog starešine i Ukor odeljenjskog veća         - 5 bodova

Za izrečene vaspitno-disciplinske mere:

- Ukor direktora Škole i Ukor nastavničkog Veća                                 - 10 bodova

3. AKTIVNOST U ODELJENJSKOJ ZAJEDNICI

- Aktivno učešće u realizaciji programa odeljenjske zajednice                  1 bod

4. UČEŠĆE U RADU SEKCIJA

- Aktivno učešće u radu sekcije                                                                 2 boda

5. UČEŠĆE NA TAKMIČENJIMA, SMOTRAMA I KONKURSIMA

OD I DO VIII RAZREDA

5.1. UČEŠĆE NA TAKMIČENJIMA :

5.1.1. Rezultati sa školskih takmičenja i smotri:

1. MESTO                                                                    10 bodova

2. MESTO                                                                    5 bodova

3. MESTO                                                                    3 boda

 

5.1.2. Rezultati sa opštinskih takmičenja i smotri:

1. MESTO                                                                    20 bodova

2. MESTO                                                                    15 bodova

3. MESTO                                                                    10 bodova

4. MESTO                                                                    5 bodova

Ostvaren plasman na okružno takmičenje:                  3 boda

Učešće                                                                          2 boda

 

5.1.3.Rezultati sa okružnih takmičenja i smotri:

1. MESTO                                                                    30 bodova

2. MESTO                                                                    25 bodova

3. MESTO                                                                    20 bodova

4. MESTO                                                                    15 bodova

Ostavren plasman na republičko takmičenje                10 bodova

Učešće                                                                            3 boda

5.1.4. Rezultati sa republičkih takmičenja i smotri:

1. MESTO                                                                    40 bodova

2. MESTO                                                                    35 bodova

3. MESTO                                                                    30 bodova

4.MESTO                                                                     25 bodova

5. MESTO                                                                    20 bodova

Učešće                                                                          10 bodova

5.1.5. Rezultati sa međunarodnih takmičenja:

1. MESTO                                                                    50 bodova

2. MESTO                                                                    45 bodova

3. MESTO                                                                    40 bodova

4. MESTO                                                                    35 bodova

5. MESTO                                                                    30 bodova

6. MESTO                                                                    25 bodova

7 .MESTO                                                                    20 bodova

Učešće                                                                           15 bodova

5.2. UČEŠĆE NA KONKURSIMA I SMOTRAMA

5.2.1. NA NIVOU ŠKOLE:

1. NAGRADA                                                             10 bodova

2. NAGRADA                                                             5 bodova

 

5.2.2. NA NIVOU OPŠTINE:

1. NAGRADA                                                             15 bodova

2. NAGRADA                                                             10 bodova

Nagrađen ili pohvaljen rad                                           3 boda

 

5.2.3. NA NIVOU OKRUGA:

1. NAGRADA                                                             20 bodova

2. NAGRADA                                                             15 bodova

Nagrađen ili pohvaljen rad                                           5 bodova

5.2.4. NA NIVOU REPUBLIKE:

1. NAGRADA                                                             25 bodova

2. NAGRADA                                                             20 bodova

Nagrađen ili pohvaljen rad                                          10 bodova

5.2.5. NA MEĐUNARODNOM NIVOU:

1. NAGRADA                                                             30 bodova

2. NAGRADA                                                             25 bodova

Nagrađen ili pohvaljen rad                                          15 bodova

III UČENIK GENERACIJE

Komisija na osnovu utvrđenih kriterijuma izvršiće proveru  podataka koji se vode u Pedagoškoj službi škole, izvršiće bodovanje i prema broju bodova predložiće Nastavničkom veću učenika generacije.

Učenika generacije proglašava Nastavničko veće.

IV VRSTA STIMULATIVNIH MERA

Učenik generacije nagrađuje se zlatnim prstenom, a fotografija učenika ističe se na počasnom mestu u holu Škole.

Nagrade za učenika generacije nabavlja se od sredstava iz Fonda za nagrađivanje darovitih učenika.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Pravila stupaju na snagu osam dana od dana donošenja.

Del.broj: _______                                                                                                   Predsednik Školskog odbora

Datum: ________ 2018. godine                                                                                   _________________

U Brodarevu                                                                                                                       Bojan Dučić

Za sva pitanja i sugestije obratite se našoj IT podršci - Izrada i dizajn Denis Spahić

Korisni linkovi