• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pravilnik o upotrebi službenog vozila

Na osnovu člana 119.stav 1 tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja  i vaspitanja(„Službeni glasnik RS“, broj:88/17), (u  daljem tekstu: Zakon) i člana 73.stav 1.tačka 1)Statuta Osnovne škole“Svetozar Marković“, Brodarevo, Školski odbor OŠ“Svetozar Marković“, na sednici održanoj dana 16.03.2018.godine doneo je sledeći

PRAVILNIK

O UPOTREBI SLUŽBENOG  VOZILA

                                        I.UVODNE NAPOMENE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i način korišćenja službenog  vozila OŠ“Svetozar Marković“( u daljem tekstu Škola).

Član 2.

Službeno vozilo u smislu ovog Pravilnika je putnički automobil“ Lada niva“:

                                                Član 3.

Službeno vozilo može se koristiti za obavljanje poslova i zadataka iz delokruga škole.

Član4.

Škola je dužna da se stara o namenskom , racionalnom i ekonomskom korišćenju službenog vozila.

II. USLOVI KORIŠĆENJA SLUŽBENOG VOZILA

Član 6.

Pravo na stalnu upotrebu službenog vozila za službene potrebe , imaju zaposleni u školi.

Član 7.

Lica iz stava 1.ovog člana mogu koristiti službeno vozilo na osnovu odobrenja direktora škole.

Direktoru škole upotrebu službenog vozila odobrava Školski odbor.

III: NAČIN KORIŠĆENJA SLUŽBENOG VOZILA

Član 8.

Službenim vozilom upravlja vozač škole. Službenim vozilom može upravljati i drugo lice u radnom odnosu u školi, koje ima odgovarajuću vozačku dozvolu, ako potrebe službe to zahtjevaju, po predhodno pribavljenoj saglasnosti direktora škole.

Svaki vozač odgovara za zaduženo službeno vozilo.

Član 9.

 Direktor škole izdaje putni nalog vozaču.

Član 10.

Vozač službenog vozila u obavezi ja da  po okončanju prtevoza službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenog vozila.

Izuzetno, ukoliko potreba posla zahteva  i ako dobije predhodnu saglasnost direktora škole, vozač službenog automobila  nije u obavezi da službeno vozilo  vrati na mesto određeno za parkiranje službenog vozila.

Član 11.

Evidenciju  o korišćenju  službenog vozila vodi šef računovodstava na osnovu putnih naloga.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu, osmog dana od dana donošenja od strane Školskog odbora .

                                                                          Predsednik Školskog odbora

                                                                                      __________________

                                                                                         Bojan Dučić

Za sva pitanja i sugestije obratite se našoj IT podršci - Izrada i dizajn Denis Spahić

Korisni linkovi