• Kontakt: +381(0) 33 777 102
  • e - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Raspored časova

RASPORED ČASOVA – I/1

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski jezik

Bosanski jezik

Matematika

Srpski jezik

Bosanski jezik

Srpski jezik

Bosanski jezik

Srpski jezik

Bosanski jezik

Fizičko vaspitanje

Srpski jezik

Bosanski jezik

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Svet oko nas

Engleski jezik

Od igračke do računara

Islamska

 verska nastava

Slobodne aktivnosti

Fizičko vaspitanje

Likovna kultura

Fizičko vaspitanje

Građansko vaspitanje

Engleski jezik

ČOS

Muzička kultura

Pravoslavna verska nastava

Svet oko nas

 

 

 

Dopunska nastava

 

RASPORED ČASOVA – I/2

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski jezik

Bosanski jezik

Matematika

Srpski jezik

Bosanski jezik

Srpski jezik

Bosanski jezik

Srpski jezik

Bosanski jezik

Matematika

Srpski jezik

Bosanski jezik

Svet oko nas

Engleski jezik

Matematika

Svet oko nas

Likovna kultura

Matematika

Matematika

 

Fizičko vaspitanje

Engleski jezik

Od igračke do računara

Građansko vasp.

Islamska verska n.

Fizičko vaspitanje

ČOS

Fizičko vaspitanje

Slobodne aktivnosti

Dopunska nast.

Pravosl. verska n.

Srpski jezik

 

Srpski jezik

 

 

 

RASPORED ČASOVA – I/3

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski jezik

Bosanski jezik

Matematika

Srpski jezik

Bosanski jezik

Srpski jezik

Bosanski jezik

Srpski jezik

Bosanski jezik

Matematika

Srpski jezik

Bosanski jezik

Svet oko nas

Engleski jezik

Matematika

Svet oko nas

Likovna kultura

Matematika

Matematika

 

Fizičko vaspitanje

Engleski jezik

Od igračke do računara

Građansko vasp.

Islamska verska n.

Fizičko vaspitanje

ČOS

Fizičko vaspitanje

Slobodne aktivnosti

Dopunska nast.

Pravosl. verska n.

Srpski jezik

 

Srpski jezik

 

 

 

 


RASPORED ČASOVA – II/1 rs Dragić Gluščević

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Matekatika

Srpski/Bosanski

Matematika

Srpski/Bosanski

Matematika

Srpski/Bosanski

Engleski

Srpski/Bosanski

Matematika

Srpski/Bosanski

Fizičko

Matematika

Svet oko nas

Engleski

Fizičko

Svet oko nas

Građansko

Islamska vn

Fizičko

Likovno

Muzička

Slobodne akt.

Od igračke do računara

Dopunska

Likovno

Pravoslavna vn

ČOS

 

Srpski nematernji 

 

 

Srpski nematernji 

 


RASPORED ČASOVA – II/2 rs Senada Mujezinović

 

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Matekatika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Svet oko nas

Srpski

Svet oko nas

Engleski

Fizičko

Matematika

Muzičko

Slobodne akt.

Likovno

Od igračke do računara

Fizičko

Građansko

Islamska vn

Fizičko

Likovno

ĆOS

Dopunska

Pravoslavna vn

Engleski

 

Srpski nematernji 

 

 

Srpski nematernji 

 


RASPORED ČASOVA – III/1 rs Azra Henjaš

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Engleski

Priroda i dr.

Fizičko

Priroda i dr.

Muzičko

Fizičko

Likovno

Građansko

Islamska vn

Fizičko

Od igračke do računara

Slobodne akt.

Likovno

Engleski

Pravoslavna vn

ČOS

 Dopunska

 

 

 

 

 

 


RASPORED ČASOVA – III/2 rs Zoran Vujisić

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski jezik

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Građansko

Islamska vn

Likovno

Priroda i dr.

Od igračke do računara

Engleski

Fizičko

Likovno

Fizičko

Fizičko

Priroda i dr.

Slobodne akt.

Engleski

ČOS

Dopunska

Pravoslavna vn

Muzičko

 


RASPORED ČASOVA – IV/1 rs Džemila Rovčanin

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Engleski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Srpski

Likovno

Priroda i dr.

Građansko

Islamska vn

Priroda i dr.

Matematika

Likovno

Fizičko

Engleski

Od igračke do računara

Fizičko

Fizičko

Slobodne akt.

Dopunska

ČOS

Pravoslavna vn

Muzičko

 

 

 

 

 Dodatna

 


RASPORED ČASOVA – IV/2 rs Suad Hanić

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Srpski

Matematika

Priroda i društvo

Islamska vn

Građansko

Od igračke do računara

Priroda i društvo

Muzičko

Engleski

Likovno

Fizičko

Engleski

ČOS

Fizičko

Likovno

Dpunska

Pravoslavna vn

Slobodne akt.

Fizičko vaspitanje

Dopunska

 

 

 

 

 


RASPORED ČASOVA – V/1 rs Nataša Bogdanović

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Tehničko

Fizičko

Fizičko

Engleski

Biologija

Tehničko

Muzičko

Srpski

Matematika

Muzičko

Likovno

Matematika

Matematika

Srpski

Srpski

Likovno

Islamska vn

Informatika

Fizičko

Matematika

Srpski

Engleski

Ruski

Istorija

Ruski

Geografija

Srpski

 Biologija

Građansko

 

 

 ĆOS

 

 Pravoslavna vn

 

RASPORED ČASOVA – V/2 rs Denisa Kučević

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Biologija

Ruski

Likovno

Ruski

Tehničko

Istorija

Srpski

Likovno

Biologija

Tehničko

Matematika

Informatika

Srpski

Matematika

Geografija

Srpski

Muzičko

Matematika

Srpski

Muzičko

Engleski

Matematika

Fizičko

Fizičko

Srpski

 

Fizičko

 Engleski

Građansko

Informatika

 

 

ČOS 

 

 

 


RASPORED ČASOVA – VI/1  rs Maida Planić 

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Istorija

Geografija

Srpski

Tehničko

Muzičko

Fizičko

Fizičko

Matematika

Tehničko

Biologija

Fizika

Matematika

Informatika

Fizičko

Engleski

Matematika

Engleski

             Fizika          Geografija             Srpski

Ruski

Srpski

           Biologija        Matematika            Istorija

Srpski

Islamska vn

Građansko

Likovno

 

Ruski

 

 

 

 Pravoslavna vn

 ĆOS

RASPORED ČASOVA – VI/2  rs Almira Bajraktarević

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Fizika

 Muzičko

 Matematika

 Fizičko

Geografija 

 Matematika

 Geografija

 Biologija

Matematika 

 Fuzičko

Ruski 

Srpski 

 Likovno

Tehničko 

 Matematika

 Islamska vn 

Fizičko 

 Srpski

Tehničko 

Engleski 

 RusIstorija 

Engleski 

Istorija 

Srpski 

Fizika 

 

Građansko 

Ruski 

 

 Srpski

 

ČOS 

Informatika 

Pravoslavna v 

 

RASPORED ČASOVA – VI/3  rs Mersudin Husović

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Matematika

Matematika

Tehničko

Srpski

Srpski

Ruski

Biologija

Tehničko

Engleski

Geografija

Engleski

Geografija

Fizika

Biologija

Matematika

Istorija

Srpski

Srpski

Ruski

Istorija

Fizičko

Islamska vn

Likovno

Matematika

Fizičko

Fizika

Građansko

Fizičko

 

Muzičko

 

Informatika 

 

Pravoslavna vn

ČOS

 

 


RASPORED ČASOVA – VII/1 rs Sanela Hanić

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Ruski

Biologija

Geografija

Biologija

Fizika

Engleski

Srpski

Fizika

Hemija

Matematika

Istorija

Muzičko

Matematika

Srpski

Istorija

Geografija

Matematika

Fizičko

Matematika

Srpski

Tehničko

Informatika

Srpski

Ruski

Engleski

Tehničko

Hemija 

 

Likovno

Fizičko

 

Islamska vn 

 

Pravoslavna vn

Građansko

ČOS

RASPORED ČASOVA – VII/2 rs Milanko Kartal

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Matematika

Ruski

Fizika

Matematika

Matematika

Srpski

Tehničko

Fizičko

Ruski

Fizika

Geografija

Tehničko

Srpski

Geografija

Srpski

Engleski

Informatika

Engleski

Hemija

Biologija

Biologija

Hemija

Matematika

Islamska vn

Muzičko

Fizičko

Likovno

Istorija

Srpski

Istorija

 

 ČOS

 

Građansko

 

 


RASPORED ČASOVA – VIII/1 rs Adnan Muškić

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski

Srpski

Biologija

Matematika

Ruski

Biologija

Matematika

Ruski

Muzičko

Matematika

Fizičko

Engleski

Fizičko

Engleski

Fizičko

Fizika

Hemija

Geografija

Istorija

Fizika

Geografija

Istorija

Matematika

Srpski

Tehničko

Islamska vn

Informatika

Srpski

Hemija

 Tehničko

 ČOS

Građansko

Likovno

Pravoslavna vn

 

 RASPORED ČASOVA – VIII/2 rs Selma Mujanović

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Fizičko

Hemija

Matematika

Ruski

Matematika

Matematika

Ruski

Srpski

Geografija

Srpski

Tehničko

Srpski

Istorija

Hemija

Fizika

Tehničko

Geografija

Biologija

Srpski

Fizičko

Istorija

Matematika

Informatika

Muzičko

Biologija

Likovno

Engleski

Fizika

Fizičko

 Engleski

 Islamska vn

ČOS

Građansko

 

 

 

RASPORED ČASOVA – VIII/3 rs Selva Šemović

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

Srpski

Srpski

Ruski

Srpski

Srpski

Geografija

Geografija

Geografija

Fizičko

Ruski

Biologija

Fizičko

Biologija

Matematika

Tehničko

Fizičko

Matematika

Matematika

Muzičko

Tehničko

Fizika

Likovno

Engleski

Hemija

Matematika

Engleski

Istorija

Informatika

Istorija

 Fizika

 ČOS

Građansko

 

 Islamska vn

 

Za sva pitanja i sugestije obratite se našoj IT podršci - Izrada i dizajn Denis Spahić

Korisni linkovi